Теодора Иванова

Теодора Иванова е завършила специалностите „Право“ и „Политология“ във Великотърновския университет. Има голямото желание да се развива теоритично и практически в областта на гражданскоправните и административноправните науки. Интересува се от развитието на правната и усъвършенстването на политическата система у нас. Основното й качество е амбицията да покорява върхове и силната воля да постига всичко, което си е поставила за цел. В свободното си време обожава да чете книги, да усъвършенства себе си и да пътува по света.