Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Продажба на земеделска земя
Публикувано Автор Гост
Здравейте. Предстои ни да продадем земед. земя, но въобще не сме запознати със ситуацията и така да се каже, се страхуваме от даден вид измама, лъжа и прочее.
Ситуацията е следната:
--- Майка ми има 6.450дка зем.земя., земята е на името на майка ми. Те са 4 сестри /общо са били 30дка, след което е разделена както споменах по 6.450дка/. Направена е някаква скица.
Земята е в с. Смолница /около Ловченци/. За сега като че ли това е информацията която мога да дам, ако пропускам нещо попитайте ме. Надявам се да имате възможност да ме насочите.
|
RE: Продажба на земеделска земя
Публикувано Автор Гост
Сделката се изповядва пред нотариус в съответния район, където се намира имота. Добре е предварително да се уточни дата и час с нотариуса. Интересът на продавача при такива сделки е да получи цената. Рисковете за купувача са по-големи и ползването на адвокат или друг консултант е строго препоръчително. В случай, че е направена делба - документът за собственост на майка ви би трябвало да е съдебното решение за делбата или нотариален акт. Практиката е да се сключи предварителен договор в писмена форма, в който се индивидуализира имота, определя се цената, сроковете за сключване на окончателния договор и др. основни елементи на договора за продажба.

Майка ви може сама да отиде при нотариуса или да опълномощи друг /с нотариално заверено пълномощно/ да сключи сделката. При всички случаи посещението при нотариус се налага, щом тя е собственик. Скицата е необходима и се издава от съответната ОСЗГ /Общинска служба земеделие и гори/. Добре е да не е по-стара от 6 месеца, в противен случай е добре да се презавери в ОСЗГ.

Необходимите документи са:
- Нотариален акт /проект/ - може да се изготви от самия нотариус или от адвокат.
- Документ за собственост /във вашия случай съд. решение за делбата/
- Данъчна оценка /издава се от данъчната служба по местонахождение на имота/
- Декларация че продавачът няма непогасени поблични задължения.
- Скица

Най-вероятно при нотариуса ще бъдат разписани още 1-2 документа.
Плаща се и местен данък /2-4% съобразно определението на Общинския съвет от уговорената цена или данъчната оценка, в зависимост от това кое има по-висока стойност/. По закон го плаща купувача, но може да се уговори да се раздели.
Плаща се нотариална такса, както и такса за Агенцията по вписванията, защото сделката следва да се впише. Това често може да се възложи на самия нотариус и да се плати при него.
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.