Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Oсигуряване на съдружници
Публикувано Автор Гост
Здравейте!
Фирмата е ООД.Съдружниците са трима.Освен, че я управляват, полагат и личен труд, работейки с всички наравно.
Осигуряват се като самоусигуряващи се върху избран от тях доход. Ежемесечно получават дивиденти на база протокол от общо събрание.За изплатените дивиденти съставяме ведомост и внасяме осигуровки.
Знам, че има бланкови договори за полагане на личен труд от съдружници, но не съм попълнила такива.
В нарушение ли съм? Засрамен
Скоро един одитор ми каза, че трябва да имам договори за управление, с което не съм съгласна Плезещ се
Къде в нормативната база пише как съдружниците да определят как да се осигуряват ?
Интересува ме конкретно когато полагат личен труд в учредената и управлявана от тях фирма.
Благодаря Усмивчица
|
RE: Oсигуряване на съдружници
Публикувано Автор No!
ВРЕМЕ ти е драги да се отърсиш от андрешковския манталитет и байганьовския табиет и да престанеш търсиш келепир по форумите !
Юридическите консултации , както и всеки друг вид ТРУД са изцяло ПЛАТЕНИ и не се раздават благотворително на муфтаджии !Ако си социално слаб -има си начин да ДОКАЖЕШ това и да получиш безплатна консултация от адвокат !
В противен случай-вземаш няколко десетачки в джоба и се отправяш на консултация към първата адвокатска кантора за консултация .
|
RE: Oсигуряване на съдружници
Публикувано Автор Гост
Благодаря
|
RE: Oсигуряване на съдружници
Публикувано Автор Гост
Хубаво, че искате да сте изрядни. В случай, че под "управляват" имате предвид, че са вписани като управители в ТР:

КСО:

"Чл. 4. (1) Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по този кодекс са:
....
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;"

- Съдружниците, които не полагат личен труд в дружеството, не подлежат на задължително обществено осигуряване. Това е така, защото те участват само с капитал.
- Съдружниците, които полагат труд в дружеството, но не са управители се самоосигуряват.
- В случай, че полагат труд като управители на дружеството и са вписани като такива в търговския регистър, следва да имат договори за управление и да се осигуряват по горепосочената разпоредба за всички соц. рискове. В този случай те не дължат осигуровки като самоосигуряващи се лица.
Имайте предвид, че макар да нямате сключен договор за управление, той се счита такъв по силата на съдебно решение, с което лицето е вписано като управител.
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.