Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Прилагане на НКПД2011 и смяна на кодове
Публикувано Автор Даниела Апостолова
Работя в машиностроително предприятие,по НКПД 2005 съм с код 3119 3034 (Техник качествени иамервания),което реално отговаря на извършваната от мен работа и длъжностната ми характеристика. По НКПД 2011 кодът би трябвало да стане 3119 3036 и не би трябвало да подписвам допълнително трудово споразумение.
Въпреки това искат да ми сменят кода със 7543 3004 и ми предлагат да подпиша доп. трудово споразумение.От обясненията в сайта на Министерството на труда разбрах,че този нов код (7543) е за хора в сферата на леката промишленост (хранително-вкусова, дървопреработваща, обущарска, кожарска и т.н.),което няма нищо общо с моята работа.
Имам няколко въпроса:
1.При липса на каквато и да било промяна в извършваната от мен работа- законосъобразна ли е промяната на кода?
2.Промяната от 31(Техници -Приложни специалисти в природни и технически науки) на 75(Работници по производство на храни,облекло,дървени изделия и сродни на тях) означава ли,че трудовия ми стаж ще започне да се брои от 0?
3. Какви проблеми бих имал ,ако започна работа в друго машиностроително предприятие?
4.Каква е разликата в осигурителните прагове?
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.