Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Нели БУНДАКОВА
MODIFIED:
Необходим ми е примерен вариант на инструкция за защита на личните данни на фирма за регистър Персоналл Ако можете да ми изпратите на e-mail neli.petrova@naftex.bg. Благодаря предварително.
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор КАТЯ ДИМИТРОВА
Здравейте,моля който може да ми даде примерна бланка за вида на Регистър за персонал и клиенти. Какви графи и каква информация трябва да има за притежателите на обработваните лични данни?
Благодаря предварително!

Моят имейл е keici@abv.bg
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Божанка Колева
Здравейте,

Фирма занимаваща се с търговия на аудио техника сме , имаме и онлайн магазин. Бихме искали да получим и ние Инструкции за защита на личните данни за персонал, клиенти и доставчици, ако е възможно.
Предварително благодаря за което!
bogikoleva@abv.bg
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Лина
Моля дайте пример за вида на Регистър за персонал и клиенти/контрагенти - това никъде не можах да открия. Какви графи и каква информация трябва да се впише за притежателите на обработваните лични данни - физически или юридически лица?
Благодаря предварително!

lina2017@abv.bg
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Николинка Коцева
Здравейте,

Бих искала да получа Инструкцията за Регистър "Персонал и Клиенти/Контрагенти" ,ако е удобно.

Моят мейл е: niki_koceva_94@abv.bg

Предварително благодаря за съдействието!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор НАТАЛИЯ ЦАНЕВА
Здравейте,

Бих искалa да получа тези инструкции за регистър Персонал и Клиенти/Контрaгенти, ако, разбира се, е възможно.
Моят имейл е perfekt_ood@abv.bg
Предварително благодаря за съдействието!
|
Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Фани Никова
ЗДравейте,
строителна фирма сме , имаме и онлайн магазин. БИхте ли могли да ми изпратите Инструкции за защита на личните данни за персонал, Клиенти и доставчици

Благодаря , fani.nikova@abv.bg
|
Инструкция за защита на лични данни Персонал, Клиенти и Контрaгенти
Публикувано Автор Доротея Димитрова
Здравейте,

Бих искала и аз да получа инструкции за регистър Персонал, Клиенти и Контрaгенти, ако, разбира се, е възможно.Виждам, че инструкциите за "Регистър персонал" вече са публикувани, но там не са отразени правилата, отнасящи се за Клиенти/ Контрагенти.
Моят мейл е doroteya.dimitrova@sigma.bg
Предварително благодаря за .любезното съдействието!

Поздрави!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Андриан
Здравейте,

Бих искал да получа инструкциите за Персонал и Клиенти/Контрагенти, ако все още съществува такава възможност :). Имейл адресът ми е andrian_7@msn.com.

Благодарности!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Джорджия Папучарова
Здравейте,
Бих желала да получа инструкции за регистър Персонал и Клиенти/Контрaгенти.
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Петя
Здравейте,

Бих искал и аз да получа тези инструкции за регистър Персонал и Клиенти/Контрaгенти, ако, разбира се, е възможно.
Моят мейл е office1@racomnt.net
Предварително благодаря за съдействието!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Диана Рачева
Здравейте,

Необходим им е примерен вариант на инструкция за защита на личните данни на фирма за регистър Персонал. Ако можете да ми изпратите на e-mail d.racheva@vripack.com

Благодаря предварително!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Мария
Здравейте,
И аз бих искала да получа инструкция за регистър Персонал и Контрагенти на e-mail: m_d_b@abv.bg. Благодаря предварително.
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Dani
Благодаря Ви предварително,необходими са ми инструкции за регистър Персонал и Контрагенти.Ако е възможно на emai hristanel@abv.bg.
|
Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Diana Ivanova
Здравейте,

Бих желала да получа инструкции за регистър Персонал и Клиенти/Контрaгенти.
Имейлът ми е diana_t_iv@abv.bg

Много благодаря!

Поздрави,
Диана
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Дора Тодорова
Здравейте,
Много бих Ви била благодарна ако получа от Вас Инструкция по чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД за регистри Персонал и Клиенти. Моля имайте в предвид, ако има значение, че в регистър Персонал ще се събира информация за психическото състояние на персонала.
Мейлът ми е: doreto_bg80@abv.bg.
Благодаря Ви предварително
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор КРАСИМИРА ЧУЧУКОВА
Здравейте,

Бих искал и аз да получа тези инструкции за регистър Персонал и Клиенти/Контрaгенти, ако, разбира се, е възможно.
Моят мейл е krasimira_krasi@abv.bg
Предварително благодаря за съдействието!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор reception
Здравейте,
И аз бих искала да получа тези инструкции за регистър Персонал и Клиенти по ЗЗЛД.
Благодаря много!

recepcia@peterkapartners.bg
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор mitka107
инструкция за защита на лични данни за регистър контрагенти по договори за изпълнение,моля изпратете ми на емейл mitka107aa.bg@abv.bg
|
Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор екатерина георгиева
Здравейте, бих искала ако е възможно да получа инструкция за регистър Персонал и Клиенти/Контрагенти на e-mail: katja_kg@abv.bg. Благодаря предварително
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Атанас Савов
ИНСТРУКЦИЯ
за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър "Лица, които получават възнаграждения", воден в "__________" ООД


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник има за цел да регламентира:
1.1. воденето, поддържането и защитата на регистър "Лица, които получават възнаграждения", съхраняващ лични данни за персонала на "__________" ООД, зает по трудови или граждански правоотношения;
1.2. задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
1.3. необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни на посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

ІI. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.2. Регистърът набира и съхранява лични данни на служителите, работниците и изпълнителите по граждански договори в "__________" ООД по време на дейността им по изпълнение на тези договори, с оглед:
2.1. индивидуализиране на трудовите и граждански правоотношения;
2.2. изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за държавния архив и др.;
2.3. използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели;
2.4. за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите и граждански правоотношения – за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. подобни);
2.5. за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови или граждански договори;
2.6. за водене на счетоводна отчетност, относно възнагражденията на посочените по-горе лица по трудови и граждански договори.

ІІІ. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл.3. Регистърът се води на хартиен и на електронен носител.
Чл.4. (1) Хартиените носители на лични данни се съхраняват в папки (кадрови дела) за всеки служител, работник или наето по граждански договор лице. Кадровите дела се подреждат в специален картотечен шкаф.
(2) Картотечния шкаф се помещава в помещение, предназначено за самостоятелна работа на служителите от отдел «Човешки ресурси», на които с този ПРАВИЛНИК е възложено да бъдат ОБРАБОТВАЩИ на ЛИЧНИ ДАННИ.
(3) Достъп до кадровите досиета имат само обработващите на лични данни. Възможността за предоставяне на друго лице на достъп до личните данни при обработката им е ограничена и изрично регламентирана в този правилник.
Чл.5. (1) При водене на регистъра на технически носител, личните данни се въвеждат на твърд диск, на изолиран компютър.
(2) Компютърът е свързан в локална мрежа, но със защитен достъп до личните данни, който е непосредствен само от страна на обработващите на лични данни. При работа с данните се използват софтуерни продукти по обработка на данните, относно възнагражденията на персонала, в това число основни и допълнителни възнаграждения, данъчни и други (вноски по заеми, запори и пр.) задължения, трудов стаж, присъствени и неприсъствени дни и други подобни. Софтуерните продукти са адаптирани към специфичните нужди на администратора на лични данни.
(3) Компютрите се помещават в изолирано помещение за самостоятелна работа на обработващите на лични данни по регистъра в отдел «Човешки ресурси».
(4) Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите на лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на данните на отделни дискети, както и чрез поддържане на информацията на хартиен носител.

ІV. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В РЕГИСТЪРА

Чл.6. В регистъра се поддържат следните видове данни:

6.1 физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, дом.телефон, паспортни данни;
6.2. образование – документ за придобито образование, квалификация правоспособност,
6.4. когато такива се изискват за длъжността, за която лицето кандидатства и др.;
6.5. трудова дейност – съгласно приложените документи за трудов стаж и професионална биография;
6.6. медицински данни – карта за предварителен медицински преглед за постъпване на работа;
6.7. свидетелство за съдимост, когато се изисква за заемане на длъжността;
6.8. личен формуляр по образец

V. НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 7. Личните данни в регистър "Лица, които получават възнаграждения" се набират при постъпване/ възлагане на работа по трудово или гражданско правоотношение на дадено лице в изпълнение на нормативно задължение – разпоредбите на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Кодекса за социално осигуряване, Закона за висшето образование и други по един от следните начини:
7.1. устно интервю с лицето (при постъпване или в процеса на работа);
7.2. на хартиен носител – писмени документи – молби, заявления за постъпване/извършване на работа по трудово или гражданско правоотношение, за изменение или прекратяване на тези отношения, по текущи въпроси в процеса на работа, подадени от лицето;
7.3. от външни източници (от съдебни, финансови, осигурителни, данъчни и други институции в изпълнение на нормативни изисквания).
Чл.8. Във всички случаи, когато е необходимо на основание нормативно задължение, лицата, чиито данни задължително подлежат на обработка в регистъра, подават необходимите лични данни на администратора и на длъжностното лице, назначено за обработването им – обработващ на лични данни.
За необходимостта от набиране на лични данни и целите, за които ще бъдат използвани, длъжностното лице / общаботващ на личните данни информира лицето.
Чл.9. Освен посочените лица и при посочените случаи, ограничен достъп до лични данни имат касиерът и счетоводителят при обработване лични данни на лицата, относно изготвяне на разплащателни документи, свързани с преводи на възнагражденията на лицата, наети по трудови и граждански правоотношения в дружеството по банков път.
Чл.10. При необходимост от поправка на личните данни, лицата предоставят такива на длъжностното лице /обработващ на лични данни по негово искане на основание нормативно задължение.

VІ. ДОСТЪП НА ЛИЦАТА ДО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Чл.11. Заетите по трудови и граждански правоотношения имат право на достъп до личните си данни, за което подават писмено заявление до отдел «Човешки ресурси», на които с тази ИНСТРУКЦИЯ е възложено от Администратора/УПРАВИТЕЛЯ да бъдат обработващи личните данни, в това число и по електронен път, лично или чрез упълномощено лице. Подаването на заявлението е безплатно.
Чл.12. Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират – ЕГН, длъжност, месторабота, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни, подпис, дата и адрес на кореспонденцията; пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощено лице. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на администратора.
Чл. 13. Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:
13.1. устна справка;
13.2. писмена справка;
13.3. преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;
13.4. предоставяне на копие от исканата информация.
Чл.14. При подаване искане за осигуряване на достъп, представляващият администратора разглежда заявлението за достъп или разпорежда на обработващия на лични данни да осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаване на искането, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране личните данни на лицето, с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Решението се съобщава писмено на заявителя, лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне достъп може се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.
Чл. 15. Достъп до личните данни на лицата, съдържащи се на технически носител, имат само обработващите на лични данни от отдел «Човешки ресурси» с паролата за достъп до файловете.
Чл.16. Освен на длъжностните лица Обработващи лични данни, правомерен е достъпът и на длъжностните лица, пряко ангажирани с оформяне и проверка законосъобразността на документите на лицата – управител, главен счетоводител, както и на лицата, осъществяващи технически счетоводни операции по обработка на документите, свързани с възнагражденията на персонала – счетоводител, касиер. Обработващите на лични данни са длъжни да им осигурят достъп при поискване от тяхна страна.

VІІ. ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО ДОСИЕТА НА ПЕРСОНАЛА

Чл.17. Кадровото дело на лицето не се изнася извън сградата на администратора. Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до кадровите досиета на персонала на "__________" ООД, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.
Чл.18. (1) Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени увреждания. На такива лица се осигурява достъп до личните данни, като при необходимост им се осигуряват съответни условия за работа в помещение на дружеството.
(2) Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи – писмени разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, като за целите на дейността им е необходимо да им се осигури достъп до кадровите досиета на персонала.
(3) При промени в статута на дружеството (преобразуване, ликвидация и други), налагащи прехвърляне на регистрите за лични данни от дружеството на друг администратор на лични данни, предаването на регистъра се извършва след разрешение на Комисията за защита на лични данни и съгласно посочения по-горе ред за внасяне на съответното искане.
Чл.19. Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното лице администраторът съобщава на третите лица в 30-дневен срок от подаване на молбата, респ. искането.
Чл.20. При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни следва да се съставя нарочна комисия по тестване и проверка възможностите на продукта с оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване.
Чл.21. За неизпълнение на задълженията, вменени на съответните длъжностни лица по този правилник и по Закона за защита на личните данни, се налагат дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, а когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и установено от надлежен орган – предвиденото в Закона за защита на личните данни административно наказание – глоба. Ако в резултат действията на съответното длъжностно лице по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.
Чл.22. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично на всеки 30 (дни) от обработващия на лични данни с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Същото се извършва на дискети, достъп до които има само обработващият на лични данни.

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За целите на настоящия правилник:
§ 1. "Администратор на лични данни" е "__________" ООД,
§ 2. "Обработващ на лични данни" е отдел «Човешки ресурси», със следните длъжностни лица:
- ...................................... – Ръководител отдел «Човешки ресурси»
- ....................................... – Експерт...................
- ......................................– Експерт ..................
- ..................................... – Специалист ...................

§ 3. Настоящият правилник се издава на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
§ 4. Настоящият правилник влиза в сила от 14.02.2008 г. и след като всички длъжностни лица, за които тя създава субективни права и задължения се запознаят с нейното съдържание срещу подпис.
§ 5. Копие от Правилника е на разположение на служителите от отдел «Човешки ресурси» за сведение и изпълнение.

УПРАВИТЕЛ:
/ _____________________/
|
RE: RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Stela Dikova
Здравейте! Спешно ми е необходима инструкция за регистри Персонал, Контрагенти и Пациенти. Моят мейл е: stela_dikova@abv.bg
Благодаря предварително!!!
|
RE: Инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Атанас Савов
много ще ви бъда благодарен ако някои ми изпрати и на мен инструкция за лични данни-за персонал и контрагенти/доставчици и клиенти/
savov_at@mail.bg
благодаря предварително!
|
RE: инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Ivelina Stoyanova
И на мен ми е много необходим примерен вариант на инструкция за защита на личните данни на фирма за регистър Персонал. Ако можете да ми изпратите на e-mail iva_l_s@yahoo.com Благодаря предварително

Имам и въпрос: Трябва ли да има и инструкция за защита на личните данни на клиентите, при положение че използваме само данни за издаване на фактури?
|
RE: инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Деян Йотов
имате поща :)
|
RE: RE: инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор Десислава Александрова
Бих искала и аз да получа тези инструкции за регистър Персонал и Клиенти по ЗЗЛД ако може. Благодаря предварително

jesi_aleksandrova@abv.bg
|
RE: RE: RE: инструкция за защита на лични данни
Публикувано Автор vladimir
Здравейте,

Бих искал и аз да получа тези инструкции за регистър Персонал и Клиенти/Контрaгенти, ако, разбира се, е възможно.
Моят мейл е vlaboy2000@yahoo.com

Предварително благодаря за съдействието!
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.