Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
съкращаване на работник, възстановен от съда за неправомерно уволнение
Публикувано Автор Diana Chakarova
Здравейте, случаят накратко е следният: Служител на трудов договор в общината е възстановен от ВКС(без право на обжалване)на работа. На съшият ден от явяването в общината му е връчена заповед за възстановяване на същата длъжност. Междувременно служителят подава молба за отпуска, която му е отказана. На следващият ден е връчена заповед за съкращаване на основание, чл.328, ал. 2 с предизвестие от трийсет дни.След 5 дни е издадена заповед за прекратяване на предизвестието на основание на чл.220( не е посочена алинея). В заповедта е посочено само правото да получи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на служителя за неспазения срок на предизвестието.В същата заповед не е посочено изплащане на обезщетение съгласно решението на ВКС, не е посочено изплащане на обезщетение за неползвана отпуска, не е посочено обезщетение за изплащане на придобивки, съгласно колективен трудов договор. Изисква се от общината към служителя по въпросите за изплащането на обезщетения за отпуската и другите придобивки документ за членство в синдикатите.
Въпросите са следните:
1.Необходимо ли е предоставянето на документ за членство в синдикатите и при възстановяване от съда за неправомерно уволнение( при условие,че служителят не е подавал писменна молба за прекратяване на членството) запазват ли се правата за членство към синдикатите за периода на неправомерното уволнение.
2. Необходимо ли е във втората заповед за прекратяване на предизвестието да бъде посочено освен посоченото обезщетение при прекратяване на предизвестието и обезщетенията дължащи се от общината според решението на съда, обезщетенията за отпуска и придобивки?
3. Ако е положителен отговора по вторият въпрос има ли право служителят да предприеме действия за неизплащане на посочените по-горе обезщетения,в какъв срок и възможно ли е инспекцията по труда да вземе отношение по въпроса без да е необходимо на този етап да се обръща към услугите на адвокат?
4. Необходимо ли изчакване на някакъв срок в който евентуално да се види какви обезщетения ще се изплатят от общината и тогава да се предприемат действия?
5.При отказ да бъдат изплатени обезщетенията възможно ли е до прибягване към запориране на сметките на общината?
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.