Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Просрочен потребителски кредит
Публикувано Автор Елена Стефанова
MODIFIED:
Здравейте,
бих искала да задам следния въпрос: какво се случва при просрочие на потребителски кредит, ако не може да се внесе исканата сума - 30% и кредитоискателя няма недвижима или ценна движима собственост?
Обръщам се към Вас, тъй като нямам представа какво се прави, както и с молба да ме насочите към адвокат, който се занимава с такива дела?
В понеделник сутринта получихме заповед, придружена от уведомление. Заповедта е за изплащане на парично задължение въз основа на документ по чл.417от ГПК. Става въпрос за договор за заем с ОББ, който е в просрочие от миналото лято. Февруари месец имаме внесена сума, която не покрива изцяло просрочието. От тогава до сега не успяхме да направим други вноски, тъй като нямаме доходи. Приятелят ми, който е кредитоискател, януари месец остана без работа.
Имаме срок от 2 седмици, определен в заповедта, за да изплатим 30% от сумата и разноските по делото, и след това да изплатим цялата сума за период от 2 години. 30% от цялата сума за нас са абсолютно непосилни, след като се издържаме с една заплата поради стечение на обстоятелствата. имате ли представа какво се случва от тук нататък, след като не можем да платим тези 30%? Нямаме някакви ценна движима собственост, живеем в жилище на родителите на приятеля ми.
В Уведомлението пише, че в срок от 2 седмици приятеля ми трябва да се яви в Софийски районен съд за получаване на призовка по делото.
|
RE: Просрочен потребителски кредит
Публикувано Автор Hi_tide
MODIFIED:
Чл. 414. (1) Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква.
(2) Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван.

Чл. 419. (1) Разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение, може да се обжалва с частна жалба в двуседмичен срок от връчване на заповедта за изпълнение.

(2) Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед за изпълнение и може да се основе само на съображения, извлечени от актове по чл. 417.

Чл. 420. (1) Възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1 - 8, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.

(2) Когато в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства, съдът, постановил незабавно изпълнение, може да го спре.

(3) Определението по искането за спиране може да се обжалва с частна жалба.


Съветът ми е задължително да се ползвате от правото си на възражение. В противен случай - изпълнителен лист. Консултация с граждански адвокат - за съжаление не мога да Ви препоръчам такъв.
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.