Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Чужденец може ли да учредява фирма
Публикувано Автор Невенов
Въпросът ми е може ли не български гражданин да основава фирма като български търговец при условие, че не е от страна членка на ЕС?
|
RE: Чужденец може ли да учредява фирма
Публикувано Автор Невенов
Благодаря за отговора.
|
RE: Чужденец може ли да учредява фирма
Публикувано Автор Hi_tide
Стига да има постоянно местожителство в страната - може:

Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.
Ограничения
Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:

1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е осъдено за банкрут.

Регистрация
Чл. 58. (1) Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:
1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;
2. фирмата, под която ще се извършва дейността;
3. седалището и адресът на управлението на дейността;
4. предметът на дейност.
|
RE: Чужденец може ли да учредява фирма
Публикувано Автор Невенов
Трябваше да прецизирам, че става дума за ЕТ.
|
RE: Чужденец може ли да учредява фирма
Публикувано Автор Hi_tide
Принципно може. Но каква "фирма"? Едноличен търговец, ЕООД...?
Едва ли смятате, че режимът за всички търговски предприятия е еднакъв...Нали?
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.