Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Възстановяване на незаконно уволнен работник
Публикувано Автор Мая Стефанова Николова
Здравейте! Ако работодателя откаже да ме възстанови на работа, може ли да се обърна за помощ към Инспекцията по труда? Как да докажа, че не съм била допусната до работа? Какви са законните действия на работника в този случай?
Благодаря!
|
RE: Възстановяване на незаконно уволнен работник
Публикувано Автор Hi_tide
Здравейте,

Действията, които следва да изпълните са да се явите на работа в двуседмичен срок от съобщението.

"При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини."

По Наказателния кодекс:
"Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години."

В случай, че имате решение на съда за възстановяването, работодателят Ви, с отказа да го изпълни, осъществява състав на престъпление.

Освен това можете да търсите и обезщетение по чл. 225, ал. 3 КТ:
"Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа."

Погрижете се да има свидетели за явяването Ви на работа, защото при нужда, този факт ще следва да се доказва.
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.