Юридическа помощ. Юридически консултации онлайн: Всички

Уважаеми потребители, настоящият раздел за Юридическа помощ все още действа, но ние Ви препоръчваме да отправяте въпросите си в нашия "ФОРУМ", до който можете да стигнете чрез менюто в горната част на страницата. Освен това, следва да бъдете регистрирани като потребители на LawsBg в случай, че все пак желаете да поставите тук своите въпроси и отговори по темите или да зададете нови такива. Използвайте модула "ДОСТЪП", който се намира под менютата в лявата част на страницата.

НАЧАЛО >> СПИСЪК НА ПОСТАВЕНИТЕ ТЕМИ >> ВСИЧКИ
Moрска застраховка
Публикувано Автор blueberry
MODIFIED:
Има ли някои идея относно следния казус: при сключен договор за застраховка, при който застрахователната сума и премия са уговорени в USD валута. При настъпване на застрахователното събитие, обезщетението в каква валута следва да се изплати? и Има ли някаква уредба в BG закони, превалутирането?
|
RE: Moрска застраховка
Публикувано Автор Диана Петкова
ако застраховката е сключена от Българска застрахователна компания, в конкретния случай - ако в щ.д. е застрахователната сума, следователно и застрахователната премия, която клиентът е заплатил е в щ.д., които в България той заплаща по курса на БНБ за деня. При застрахователно събитие и последвала процедура по ликвидация, обезщетението също се изчислява в долари, които застрахователната компания изплаща на клиента в лева по курса за деня на БНБ към момента на изплащането
|
RE: Moрска застраховка
Публикувано Автор No!
ВРЕМЕ ти е драги да се отърсиш от андрешковския манталитет и байганьовския табиет и да престанеш търсиш келепир по форумите !
Юридическите консултации , както и всеки друг вид ТРУД са изцяло ПЛАТЕНИ и не се раздават благотворително на муфтаджии !Ако си социално слаб -има си начин да ДОКАЖЕШ това и да получиш безплатна консултация от адвокат !
В противен случай-вземаш няколко десетачки в джоба и се отправяш на консултация към първата адвокатска кантора за консултация .
|
RE: Морска застраховка
Публикувано Автор Гост
MODIFIED:
По Кодекса за застраховането:

Правила за валутно съответствие

Чл. 78. (1) Когато покритието по застрахователен договор е определено в дадена валута, задълженията на застрахователя се отчитат като дължими в същата валута. Активите, покриващи техническите резерви, са в същата валута, в която са задълженията, възникващи от договорите, по които техническите резерви са образувани.

(2) Застрахователят може да не прилага правилото по ал. 1 при покриването на техническите резерви, включително на математическия резерв, с активи, ако прилагането на този принцип би довело до поддържане на активи в тази валута в размер не повече от 7 на сто от активите в други валути.

(3) Алинея 1 не се прилага за покритието на технически резерви във валута, различна от лева или от валутата на една от държавите членки, ако инвестициите в тази валута са регулирани, ако тя е обект на трансферни ограничения или поради други подобни причини не е подходяща за покритие на техническите резерви.

(4) До 20 на сто от общия размер на техническите резерви може да се покрива с активи във валута, различна от тази, в която те са образувани, при условие че общият размер на активите за покритие на техническите резерви във всички валути е най-малко равен на общия размер на задълженията във всички валути.

(5) Когато техническите резерви са образувани в левове, в евро или в друга валута на държава членка, активите за тяхното покритие могат да бъдат в евро.
|
RE: RE: Морска застраховка
Публикувано Автор blueberry
Благодаря за цитата:)Но нека не бъда нахална:)
|
Power by Simplest Forum - Copyright Ambitionality Software LLC 2008. All rights reserved.