Заявление В1 /за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие/

  • Четв., 29 Януари 2009 20:18

Важно: По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.

Заявление В1 за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие:

2 коментара

  1. Въпрос 1: Публикуваните бланки са актуалните, т.е.след 27.01.09 г.? Въпрос 2: Ще публикувате ли и бланки V2-1[1]; v2-2[1] и V2-3[1]?
  2. Въпрос 1: Да Въпрос 2: Ще се свържем с автора за да му напомним и за "останалите заявления".

Добавете коментар