Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ

  • Петък, 23 Януари 2009 10:29

 

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (declaracia_art.12,t.3 ZPRKI.doc)Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ32 Kb