Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

 

Долуподписаният .......................................................................................................................

С ЕГН ....................................., притежаващ л.к. No. ……………………., издадена на ..............................от МВР ............................. декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените от мен актове.

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс за деклариране на неверни данни.

 

 

 

Дата: ..............                                                                

Гр. ....................                                                                    Декларатор: ................................

12 коментара

 1. da ne se byrka al.4 s al.5, dve razlichni deklaracii sa i vryshtat za tiah :)
 2. тази си е по ал. 4 - както трябва
 3. Тези декларации трябва ли да са заверени нотариално?
 4. Пише се истиННостта!
 5. Благодаря, супер работа ми свърши!
 6. относно тези две декларации по чл.13, ако се подава заяврението по ел.път,те как ще са нот.заверени?
 7. оф, и от къде мога да си изтегля образците на тези декларации?
 8. Не мога да разбера, когато лично се подава тази декларация коя алинея трябва да бъде 4 или 5. Струва ми се че трябва да е 5, но някой може ли да ми каже със сигурност? Благодаря за отговора предварително!
 9. Когато се подава от лицето подписало по ал. 4, само представя л.к. и не подписва по ал. 5. Когато е друго лице, с пълномощно, то подписва по ал. 5.
 10. Много странно е че говорим за защита на личните данни, а в този формуляр удобрен от държ. администрация всичко излиза на покас и то не е ясно на кого и за какво ги даваме. Аз като искам данъчна оценка за имот хем си плащам хем пояснявам за пред кого трябва да послужи. Мнооого сме далече от Шенген и Иформационната сигурност ISO 27000. Моля уважаемите държавни служители ВЛЕЗТЕ В ЧАС !!!
 11. може ли да ми каже някои има ли разлика между протокол от учерително събрание и решение на едноличен собственик на капитала при учредяване на ЕООД, благодаря предварително
 12. Как да изтегля тази бланка за да я разпечатам?

Добавете коментар