Декларация по чл. 129, ал. 1 от Търговския закон

  • Четв., 04 Януари 2018 13:19

Декларация по чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

В случаите на прехвърляне на дружествени дялове, от 22.12.2017 г., пред нотариуса и в Търговския регистър следва да се представи декларация от отчуждителя (т.е. лицето, прехвърлящо дялове) за липса на обстоятелствата по чл. 129, ал. ТЗ.

Прехвърлянето на дружествени дялове е възможно след като се удостовери, че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

Бланка на декларация по чл. 129, ал. 1 от Търговския закон може да намерите по-долу.Прикачени файлове:
Изтегли файла (Declaracia-129tz_prehvurlqne-dialove.doc)Deklaracia-129-tz36 Kb
Изтегли файла (Declaracia_129tz.pdf)deklaraciq-po-129TZ46 Kb