Заявление Ж1 /за изпълнение на указания/

  • Сряда, 10 Април 2013 09:14

Важно: По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена близка с тази, която бихте заплатили ако извършите вписването сами.

Заявление Ж1: