Заявление Г2 /за обявяване на годишен финансов отчет/

  • Сряда, 10 Април 2013 09:08

Важно: По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена за обявяване на финансов отчет, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите вписването сами.

Заявление Г2 /за обявяване на годишен финансов отчет/:Прикачени файлове:
Изтегли файла (g2.pdf)Заявление Г2231 Kb