Протокол-решение за съкращаване на щата /бланка/

По въпроса за процедурата по прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата можете да намерите информация в еаздел "Статии".