Договор за продажба на сайт и отстъпване на домейн

  • Събота, 23 Октомври 2010 22:36

Договорът за продажба на сайт и отстъпване на домейн е сложен договор, който изисква технически познания от страна на юриста. Тези договори могат да се сключат в устна форма когато става въпрос за малки сайтове, но за сайтове, които ще бъдат предмет на договор с интерес над 1000 лв. е добре да се направи поне консултация с юрист, който е запознат с материята. При договор с интерес над 3000 лв. се препоръчва сключването му в писмена форма, респ. да бъде изготвен от адвокат..

За договори с интерес под 1500 лв. може да се ползва бланка на договор за продажба на уеб-сайт.