Молба за заявяване на отдалечен Интернет-достъп до Имотния регистър и АГКК

  • Сряда, 15 Април 2009 09:51

Молба за заявяване на отдалечен достъп до Имотния регистър и Агенцията по геодезия, картография и кадастър: