Заявление А12 /за вписване на обстоятелства относно европейско дружество/

  • Петък, 06 Март 2009 14:18

Важно: По търговския закон често се променят бланки и се добавят нови нужни декларации. Препоръчваме за изпълнението на процедурата да се обърнете към адвокат. Адвокатите и адвокатските дружества ползват отстъпки от таксите на Агенция по вписвания поради това, че ползват електронни подписи. Много от тях могат да предложат напълно приемлива цена, близка с тази, която бихте заплатили ако извършите регистрацията сами.

Бланка: Заявление А12 за вписване на обстоятелства относно европейско дружество: