Вписване в регистъра на администраторите на лични данни

 • Четв., 21 Май 2009 13:55
    Комисията за защита на личните данни води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни. Всяко лице, което иска да бъде вписано като администратор на лични данни, следва да заяви това обстоятелство пред Комисията.

    За регистрация като администратор на лични данни е необходимо бъде попълнено заявление по образец, както и описание на регистъра. Юридическите лица представят и копие от БУЛСТАТ карта.

    Заявлението следва да  съдържа:

 • данните, идентифициращи администратора на лични данни и неговия представител, ако има такъв;
 • целите на обработване на личните данни;
 • категориите физически лица, чиито данни се обработват, и категориите лични данни, отнасящи се до тях;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити;
 • предлаганото предоставяне на данни в други държави;
 • общото описание на мерките, предприети съгласно чл. 23, позволяващо изготвянето на предварителна оценка на тяхната целесъобразност.
    Aдминистраторът следва да уведомява комисията за всяка промяна на горепосочените данни преди нейното извършване. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.

     В зависимост от личните данни, които ще се обработват, може да бъде извършена предварителна проверка. Такава може да бъде извършена в случай, че ще бъдат обработвани лични данни, отнасящи се до:

 • расов или етнически произход;
 • политически, религиозни или философски убеждения,
 • членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
    В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията вписва администратора на лични данни в регистъра, но администраторът може да започне обработване на данните веднага след подаване на заявлението за регистрация.
    

8 коментара

 1. Кои са нормативните актове, който се посочват в заявлението, регламентиращи работата на интернет сайт? В сайта се извършват регистрации на потребители (име, емайл, възраст, интереси, образование).
 2. obb e nai-nerazvita vapreki 4e sam klient!nqma o6te programa za refinansirane na zaemi s po nisak lihven protsent i stava gubeshta klienti
 3. Колеги,предупредете клиентите си,които са имали регистрация като администратор на лични данни до 2006та година да я актуализират задължително,последния срок е до 15.02.2010г.
 4. Какво копие на БУЛСТАТ да приложа ,като фирмата има ЕИК от агенция по вписванията,трябва ли актуално състояние да вадя?Фирмата е лечебно заведениеи и като такова си отговаря по друг закон за запазване лекарската тайна,защо не регистрират всички лечебни заведения служебно.
 5. Трябва да извадите актуално състояние от Агенцията по вписванията. Актуалното състояние е удостоверение, което замества картона по БУЛСТАТ при новите фирми, регистрирани от 2008 насам.
 6. Има си Търговски регистър и там се вижда какво е актуалното състояние към момента.
 7. Кои са нормативните актове, който се посочват в заявлението, регламентиращи работата на агенция за недвижими имоти
 8. Моля, ако има някой, който може да помогне - трябва ми инструкция за обработване на лични данни в регистър клиенти, контрагенти, благодаря предварително

Добавете коментар