Поставяне на табели

 • Четв., 14 Май 2009 08:00
 
Поставяне на информационни и рекламни табели по фасадите на сградите на територията на Столична община

     Съгласно Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост фасадите на сградите са обща част и пространството върху тях може да бъде отдавано под наем на други лица.

      Обикновено, при провеждане на Общо събрание на етажните собственици, се упълномощава лице, което да сключи договор за наем, в който да се посочва, че влиза в сила от датата на издаването на документ от Общинската администрация, съгласно който се позволява поставянето на табелата. Решението се взима с обикновено мнозинство – повече от половината от представените идеални части от сградата.

      Фирмените надписи и фирмените информационно-указателни табели, както и фирмените тотеми представляват информационни елементи по смисъла на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Разликата е в обстоятелството дали на мястото, на което се поставя табелата се намира седалището или дейността на въпросната фирма. Фирмените надписи отразяват само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретния обект. Информационно-указателните табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им. Фирмената информационно-указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри.

       Фирмен надпис /в случай, че на мястото се намира седалището или дейността на юридическото лице/:
       Проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.

       Информационно-указателните табели /когато на мястото не се намира седалището на лицето/
      Фирмените информационно-указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по-дълъг от една година.

    Фирмените тотеми са индивидуални рекламни монументално-декоративни елементи, обозначаващи местонахождението на обект. Те могат да бъдат поставяни само в близост до означения обект – в границите на УПИ, в който се намират. Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани на сгради и фирмени надписи:
 
1. Архитектурна част

- Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.
- Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.
- Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

- За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др.
-  Проект за графично и цветово оформление
- Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/

3. Инженерна част

- Конструктивен проект
- Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване

ІІ. За свободностоящи рекламни елементи /рекламни елементи с площ до 2, 4, 9 и 12 кв. м/

1. Архитектурна част

- Ситуационно решение в М 1:1000 или 1:500 – изяснява графично и с коти разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до съществуващи преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.
- Фасадно решение – показва вида и параметрите на рекламния елемент
- Детайли в подходящ мащаб
- Обяснителна записка

2. Дизайнерска част

- Проект за графично и цветово оформление
- Допълнителни материали /фотомонтажи, перспективи, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и ПО/

3. Инженерна част

- Конструктивен проект
- Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /ако има такова/.

ІІІ. За готов промишлен образец /прототип/ на рекламен или информационен елемент.

1. Архитектурна, дизайнерска и инженерна части – съгласно изискванията на предходната т. 2.
2. Сертификат за качество на конструкцията и използваните материали, съгласно изискванията на български и/или международни стандарти, съответно преведени, подписани и подпечатани от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП.
3. След приемане на прототип на рекламен и информационен елемент по типов проект, предназначени за серийно производство, се одобряват и екзекутивни чертежи, неразделна част от издаденото разрешение за поставяне на прототипа, ако има съществени отклонения от одобрения проект.

ІV. За строително-монтажно скеле, предпазна мрежа с рекламно послание, при реставрационни и ремонтно-възстановителни работи по фасади

1. Архитектурен проект за фасадна реставрация и/или ремонтно-възстановителни работи, който включва:
- Състояние на фасадата към момента – фото документация и описание на засегнати участъци и детайли за ремонт и възстановяване;
- Проект за реставрация и цветово оформление на фасадата и нейните елементи – дограма, детайли /еркери, балконски парапети, цокли, корнизи, фризове, пиластри, фронтони и др./ в М 1:50 или М 1:100.
- Цветен фотомонтаж /визуализация/, доказващ адаптация на реновираната сграда към прилежащото застрояване, по преценка на проектанта – силуетно решение.
- Обяснителна записка, с която са определени: технология за изпълнение на възстановителните работи и мерките за топлинна ефективност; използвани материали; каталожен номер на боите от картела на производителя; график за изпълнение на предвиденото в предходната т. 1.1.

Дизайнерски проект за оформление на предпазната мрежа с реклама.

Забележка:
Към всички проектни разработки за изброените в предходните точки от І до ІV обекти, следва да се представя и План за безопасност и здраве, изготвен съгласно Наредба № 2 /26.02.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и декларация от възложителя /изпълнителя/ за изпълнение на всички изисквания на Наредбата, одобрените проекти и ПБЗ.
Проектите по съответните части се подписват и подпечатват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП и се съгласуват с компетентните органи, в зависимост от конкретния случай /ПАБ, НИПК и др./.
Фирмените информационно-указателни табели трябва да са с размер на рекламната площ до 0,70 кв. м /0,70 х 1,00 м/ едностранно и до 1,40 кв. м – двустранно. Разстоянието от ниво терен до долна част на табелата трябва да е 2,50 м.

10 коментара

 1. Искам да кажа само... Опитвайте се с новите закони да помагате на бизнеса а не да му пречите! Искате от нас да работим по европейски в не европейска държава и политици! Някак си не върви!
 2. Наложи ми се да озаконявам такава табела ,указваща наличието на магазин на гърба на жилищна кооперация - отне ми близо година - в общината ме гледаха като извънземна... В крайна сметка за парче винил върху метална рамка представих проект като за монтиране на павилион - и цената на проекта беше почти същата ...Който го е измислил това да е жив и здрав, който го е одобрил още повече - продължавайте да разгонвате фамилията на дребния бизнес......
 3. Нова отключени мобилни телефони, се предлага с пълна аксесоари, 1 година международна гаранция и 6 месеца политиката за връщане. Apple iPhone 4G HD 32GB: $ 380 Blackberry Факел 9800 $ 380 Apple Tablet PC IPAD 32GB Wifi + 3G $ 240 Apple Tablet PC IPAD 64GB Wifi + 3G $ 350 Nokia N8 32GB $ 260 ЗАБЕЛЕЖКА: Тези телефони е 100% отключена и може да се използва с всяка СИМ-карта. Не изисква активиране (проверете превозвач изисквания честота) Поставете СИМ-картата и да започнете да използвате телефона, много повече на склад. Отстъпка оферта: (купете всички 3units и получавате 1 БЕЗПЛАТНО + безплатна доставка / купувате 5units и да получите 2 безплатни + безплатна доставка) Доставка: FedEx / DHL Контакт по-долу: itchmarket@hotmail.com itchmarket@gmail.com Skype: itchmarket ICQ #: 603042039
 4. Здравейте, някой дали може да ми препоръча фирма, която да извършва тази услуга срещу заплащане - emileva@gmail.com
 5. ЧУДАТ СЕ ОТ КАДЕ ПАРИ ДА ИЗКАРАТ,ИСКАТ ДА УБИЯТ ДРЕБНИЯ БИЗНЕЗ И ДА ОСТАНАТ САМО МОЛОВЕТЕ,КАДЕТО СА СИ ИЗПРАЛИ ПАРИЧКИТЕ ТОВА ДЪРЖАВА ЛИ Е ?
 6. Предполагам, че малоумници, които нямат и един ден работа в частната практика са измислили тази наредба. Защо трябва да се иска разрешение от гл. архитект при положение, че рекламата се поставя върху собствен недвижим имот? Пълно безумие. Целта е да се ликвидира дребният и среден бизнес.
 7. Здравейте, узаконявам всички видове реклами в максимален срок от 45 дни, който включва изработване на необходимата проектна документация и узаконяване по необходимите институции. Всеки който има проблеми може да ми пише на email: adi_consult@abv.bg
 8. ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД Ж А Л Б А От Любомир Димитров Мулетаров Зона Б-18; бл. 1; вх.А;София- 1309; GSM- 0888710202 e-mail: m01@abv.bg СРЕЩУ НАРЕДБА за преместваемите обекти за рекламните, информационни и монументални обекти и за рекламната дейност на територията на Столична община ОСНОВАНИЕ: Нарушение чл 4 и чл,5 от , Чл. 185 и сл. от АПК във връзка с чл. 120 от Конституцията. Уважаеми Дами и Господа Административни съдии, Жертва съм на незаконосъобразни действие и водя дело в Административен съд 1936/ 2010, 31 състав, ІІ отделение , като пострадал от действия, на база от Наредбата за рекламна дейност на територията на Столична община. Оспорвам горепосочената Наредба (наричана по-нататък Наредбата), като нищожна и нарушаваща Конституцията. Наредбата е приета без правно основание и от орган, който няма компетентността да приема такива поднормативни актове, нарушаващи и отнемащи права, дадени по Конституцията и регламентирани в ЗАНН. Поставянето на рекламни надписи в частни имоти / държавна общинска и собственост на граждани/ е материя, уредена от гражданския закон. Евентуални спорове между собственика на имота и собственика на рекламните материали се уреждат по чл. 109 от Закона за собствеността, а не по административен ред, какъвто е подхода на атакуваната наредба. Изправени сме пред типичен случай на намеса на изпълнителната власт, във работата на съдебната власт. Нарушен е член 8 от Конституцията, регламентиращ разделението ва властите. Лисва Закон за рекламната дейност, който да определи понятието „реклама” , както и да криминира и ограничава тази дейност, да въвежда санкции. Няма законно разделение и дефиниция на понятието „реклама” и „информация”. Няма орган който да налага санкците по липсващ закон. Налице е опит за присвояване на права, както и на злоупотреба с тези присвоени „права”. Съгласно разпоредбите на чл. 4 от Конституцията, Република България се управлява от Конституцията и законите на страната. Липсата на легално определение на реклама, превръща Наредбата в инструмент за административен произвол и намеса на администрацията във вещно-правните отношения, свързани с неприкосновеността на частната собственост – член 17 ал. 3 от Конституцията. Мотив за това очевидно, е получаване на неправомерни приходи от общински предприятия. Описаните в наредбата нарушения и предвидените наказания не фигурират в закон, изискуемо по чл. 2, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания: „ деянията, които съставляват административни нарушения и съответните на тях наказания, се определят със закон или указ”. Наредбата са СОС, не е закон, изготвена е и се прилага от лица, неовластени от Закон, нямащи законови правомощия. Тя регламентира права на Общината, които не са законоустановени, както и задължения на собствениците на частна собственост, които също не са законоустановени. Тези задължения, превръщат собствениците на имоти в зависими и икономически донори на общината. Наредбата противоречи, ограничава и лишава гражданите, от правото по Конституция, да получават и разпространяват информация. Наредбата в цялост и отделни нейни текстове, нарушава грубо материалния закон и Конституцията, в частта и, за неприкосновеността на частна та собственост. Предвид гореизложеното, считам че Наредбата е приета без правно основание и от орган, който няма компетентност да приема такива актове, поради което моля да се прогласи нейната нищожност. ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Искова молба до 1936/2010, 31 състав 2 отделение 2. Постановление от 29.10.2008 на СРП – София 3. Публикация в Медиапол от 22.07.2008 г. 4. Публикация в Градски вестник от 22.07.2008 г. 5. Публикация в. „Новинар” 6. Публикация в „Дарик News” от 22.07.2008 г. 7. Публикация в „Инвестор. Bg” от 22.07.2008 г. 8. Публикация във в. „Нощен труд” от 28.10.2008 г.
 9. Много благодаря за последният пост, който изчетох! Ще се радвам да ни напишете какво се случва по делото. Тук в центъра на София се въртят някакви общински служители с някакви талончета и ги предлагат на собствениците /естествено на дребни обекти предимно/ в зависимост от местоположението, като най-често се получава разговор тип пазарене - дай 20 лв - нямам толкова- ми тогава 10лв....и т.н.
 10. Точно за тях става въпрос и точно за тази им дейност! четете в мрежата, публикувам всичко: Радвам се да публикувам този документ, който е сътворен и е факт. Той е посветен на Веска Георгиева- директора на Столичен инспекторат, с най добри чувства.... Надявам се, да бъде сложен край на рекета, извършван от години, от страна на Столичен Инспекторат, Столична община София. Това не е изолиран случай. Хората в провинцията се страхуват даже да се защитават. Същото става във всяка една община, където чиновници от общината, рекетират гражданите си. Ще се радвам, ако документа ви хареса като смисъл, съдържание и правни основания. Ще се радвам интереса Ви, защото "чиновниците" по места, които прилагат законите изготвят АУАНН и наказателните постановления , са напаст. Написано с негативен личен опит, от сблъсъка с българския чиновник,който "много уважавам". ЧРЕЗ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД Ж А Л Б А От Любомир Димитров Мулетаров Зона Б-18; бл. 1; вх.А; София- 1309; GSM- 0888710202 Чрез: 9]Адвокат Минчо Викторов Спасов, , от АК – Ямбол, с адрес за съобщения гр. София 1309 ул. Перник 114 офис 6А 95]СРЕЩУ: ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община 95] 95]Приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет Уважаеми Дами и Господа Административни съдии, Обжалвам Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Столичен инспекторат” към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет (наричан по-долу за краткост „Правилника”) като нищожен в цялост и по изрично посочените по-долу текстове, тъй като СОС е действал в нарушение на материалната си компетенност, и незаконосъбразен поради текстовете, противоречащи на нормативни актове от по-висока степен. Имам правен интерес от подаване на настоящата жалба. Жертва съм на действия на предпирятие „Столичен Инспекторат”, чиито служители се позовават на „ правомощия”, дадени им от обжалвания Правилник, нищожни поради изложените по-долу съображения. Завел съм дело срещу Столична община за причинени ми вреди по реда на ЗОДОВ, въз основа на което беше образувано адм. дело № 1936/ 2010 г. по описа на Административен съд, 31 състав, ІІ отделение, което в момента е висящо пред Върховен административен съд, ІІІ-то отделение – адм. дело № 4770/2012 г. I СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА НИЩОЖНОСТ (ЛИПСА НА КОМПЕТЕНТНОСТ) Правилникът е приет без правно основание (законова дискреция). Съгласно § 1. Заключителните разпоредби от Правилника, той: е приет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 37 от Закона за административните нарушения и наказания. Погледът върху тези текстове на ЗМСМА и ЗАНН показва, че такава дискреция за Общинският съвет липсва: 8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства; 23. (нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2010 г.) решава и други въпроси от местно значение,които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител Съгласно чл. 44 ЗМСМА. Кметът на общината: 4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; Нито един от тези законови текстове не дават право на Общинския съвет да създава институция или орган и да му дава права, които са от изключителната компетентност на контролните органи по специалните закони. Нито един от тези законови текстове не дава генерална дискреция на тази създадена от Общинския съвет институция или орган да упражнява правата и задълженията на кмета по опазване на обществения ред. Напротив- чл. 44 ЗМСМА ИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧВА СПОСОБ И ПРОЦЕДУРА по които кметът изпълнява задълженията си по опазване на обществения ред, който по принцип е задължение на МВР. Това може да стане само и единствено чрез конкретна заповед, насочена към началниците на съответните полицейски служби. Тези полицейски служби са инструментът за прилагане на тези заповеди, а не инспекторати, интендантства, адютантства или други образувания, сътворени от Общинския съвет. Легалното и семантично съдържание на ИНСПЕКЦИЯТА (вътрешния контрол в системата) като иманентна функция на инспекторатите към ведомствата. Това е законово определено в чл. 46 и следващите от Закона за адмиистрацията, къдетпо изрично е посочено, че инспекторатите към министерствата и ведомствата следят за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията. Инспекторатът е вътрешно звено, което следи и контролира законосъобразността на действията на служителите вътре в системата. Той не може да има права за контрол върху граждани и юридически лица извън административната структура, която инспектира. Правилникът за организацията и дейността за всяко ведомство е административен акт, който може и следва да урежда вътрешно-организационните отношения в дадена административна структура, а не може да създава права и задължения извън тези, определени в законите, които дадената администрация трябва да изпълнява. Например не бива да дефинира нарушения и наказания, да създава правомощия и урежда ред за налагане на санкции върху физически и юридически лица в нарушение на чл. 2 от ЗМСМА. Това коренно се отличава от структурата, функциите и правомощията, които Общинският съвет е дал на инспектората на общината в атакувания Правилник. Считам и моля да обявите за нищожни разпоребите на: 1.1.Чл.1. Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на дейността на Столичен инспекторат Инспекторатът е звено от общинската администрация. Уреждането на структура и организация на общинската администрация е извично правомощие на кмета (чл.44 ал.1 т.17 ЗМСМА). Като е навлязъл в компетентността на кмета, Общинският съвет е приел нищожен акт. 1.2.Чл. 2 ал. (2) Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община, като е на негово пряко подчинение Всеки административен орган (в случая кмета) изпълнява законовите си задължения или лично, или чрез упълномощени със специална заповед лица и то само и доколкото конкретния закон му разрешава такова делегиране. Общинският съвет не може със свой Правилник да въведе генерална делегация и да промени и преуреди с подобна клауза разпоредбите на конкретните закони, вменяващи задължения на кмета и ред за упражняването им (напр. ЗУТ, ЗООС, ЗМВР, ЗМСМА и др.). 1.3..Раздел II – ПРАВОМОЩИЯ – ЧЛ. 3 И 4 В чл. 21 от ЗМСМА няма правомощия за Общинския съвет да съдава или отнема ПРАВОМОЩИЯ на администрацията или части от нея, а само и единствено да одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината. Произнасянето извън законово установената материална компетентност от страна на Общинския съвет е нищожно. 1.4.Разделг III СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ – чл. 5 до 20 от Правилника Съгласно чл. 2 ал. 1 от Правилника: Столичен инспекторат, наричан по-нататък "Инспектората", е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.. „Звено” е организационна структура в дадена администрация – в случая общинската администрация. Съгласно чл. 44 т 17 ЗМСМА КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА утвърждава устройствения правилник на общинската администрация. В нарушения на материалната си компетентност, Общинският съвет е създал устройствен правилник за част от Общинската администрация. Актът му е нищожен. 1.5. Глава IV КОНТРОЛНА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ чл. 25- 27 Звено от общинската администрация не може да извършва административно-наказателна дейност извън предвиденият законов ред. Конкретни основания за незаконосъобразност на текстовете: 1.5.1.Съгласно чл. 25 ал. 1 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да извършват проверки по спазването от всички лица на разпоредбите на нормативните актове на Столичния общински съвет, както и на други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им. Създаването на правомощия за инспекторите ERGA HOMNES противоречи на правилото, че инспекторатът във всяка структура или орган контролира служителите вътре в системата, а не ги замества при осъществяване на контролни или други правомощия „навън” от системата. 1.5.2.Формулировката други нормативни актове, имащи отношение към изпълнението на функциите им. въздига инспекторите в универсални правоприлагащи и правоохранителни органи в нарушение на чл. 8 от Конституцията и множество други нормативни актове. 1.5.3.Съгласно Чл. 25 ал. 3 При осъществяване на своите задължения, служителите на Инспектората имат право да се обръщат директно и да искат съдействието на поделенията на МВР на територията на контролираните от тях райони Общинският съвет дава на инспекторите правомощия , респ. вменява на полицейските органи задължения в нарушение на чл. 44 ал. 4 от ЗМСМА, който посочва кога полицейските органи са длъжни да изпълняват кметски разпореждания- при наличие на изрична кметска заповед. 1.5.4.Съгласно Чл. 26. (1) При установяване на нарушения на нормативните актове служителите на Инспектората дават предписания със срокове и отговорници за изпълнението, контролират изпълнението, налагат глоби с квитанции или фишове, когато това се допуска от съответния нормативен акт, или съставят актове за установяване на административни нарушения. Всеки администриращ закон съдържа разпоредби, уреждащи административно-наказателната процедура по контрола и прилагането му и посочва кой издава актовете и наказателните постановления във връзка с това.Често това са кметовете.Чл. 44 от ЗМСМА задължава кмета да изпълнява функции, възложени му от централните органи на държавна власт и да следи за спазване на актовете на ОС, приети в изпълнение на правомощията им. Това очевидно включва и административно-наказателна дейност В общия закон- ЗМСМА липсва генерално оправомощаване на кметовете за административно-наказателна дейност, следователно тя е допустима само и доколкото е предвидена в съответния специален закон. Правото за препупълномощаване на други лица с аминистративно- наказтелни функции също трябва да е предвидено като възможност в специалните закони и да е съпроводено със специален акт на кмета- Заповед. Административно-наказващите органи и техните правомощия се посочват от конкретния закон (а не правилник на ОС). „Генералното упълномощаване” с кметски права, което Общинския съвет е направил в полза на инспекторите е нищожно. 1.5.5.Съгласно чл. 26(2) Съставените актове за установяване на нарушения заедно с получените възражения и други доказателства се изпращат по реда и условията на ЗАНН на администратинонаказващия орган, на чиято територия е извършено нарушението, за произнасяне по образуваната административнонаказателна преписка Общинският съвет е създал в полза на инспекторите универсална и екстериториална компетентност да съставят актове , отнасящи се дори за нарушения в други териториални единици. Нарушен е чл. 38 от ЗМСМА, който ограничава правомощията на кмета – респ. администрацията му само върху територията на съответната община. Общинският съвет се е произнесъл с един нищожен по критерий териториална компетентност акт. II. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ПРОТИВОРЕЧИЕ С МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН Освен посочените по- горе закононарушения, правещи Правилника изцяло нищожен, са налице и ред нарушения на основни конституционно и законово уредени граждански права: 2. 1.Нарушение на чл. 18 от КРБ Според Чл. 4. (2) от Правилника: При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от общинската, районните администрации, общинските предприятия и търговските еднолични акционерни дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища и оказват всяко друго необходимо съдействие, като работят в тясно сътрудничество с тях. – Като въвежда специални задължения за общинските дружества, тази разпоредба противоречи на конституционата норма на чл. 18 КРБ, въвеждаща равнопоставеност между стопанските субекти, независимо от вида собственост- държавна , общинска или частна. 2.2.Нарушение на Закона за защита на личните данни: Задължаването на общинската администрация и дружества да предоставят лични данни за гражданите на основание на ял.4 от Правилника, без спазване процедурата за достъп до лични данни по Закона за защита на личните данни е нарушение на последния. 2.3. Нарушения на бюджетното законодателство Без да има властнически правомощия да осъществява административнонаказателна дейност Столичен инспекторат налага глоби и имуществени санкции в размер на милиони левове годишно, като прихадите от тази дейност постъпват не в Републиканския бюджет, а в бюджета на Столична община. От тази дейност звеното Столичен инспекторат, което не е стопанско предприятие, независимо от бюджетно финансираните си заплати реализира и „допълнително материално стимулиране” на служителите, в зависимост от резултати по санкциониране на нарушения и ефективно събиране на средства от глоби и имуществени санкции. По съображенията, изложени по-горе (т.1.5.4) административно-наказателната дейност на инспекторите е противозаконна,. Оказва се, че те черпят права (ДМС) от собствено неправомерно поведение. Предвидената възможност за кмета да отпуска ежемесечна бюджетна субсидия в полза на инспектората по свое усмотрение е нарушение на бюджетната дисциплина и нарушава правомощията на кмета, дадени му в чл. 41 ЗМСМА. Като орган на изпълнителната власт Кметът е изпълнител, а не творец на бюджета. Общинският бюджет се приема от Общинския съвет. Действията на кмета по прекрояване на бюджета биха били нищожни поради липса на компетентност. Предвид гореизложеното: МОЛЯ да отмените Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет, с което е приет Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат, като обявите Правилника за нищожен -приет извън компетентността на Общинския съвет и незаконосъобразен – противоречащ на нормативни актове от по-виска степен. Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски: 10 лв. за държавна такса и 2000 лв. – възнаграждение за адвокатска защита. 325]1. ПРИЛОЖЕНИЯ: 325]2. Текстът на Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община, приет с Решение № 344 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г. на Столичен общински съвет; 325]3. Искова молба и допълнителни молби, въз основа на които е образувано адм.д. № 1936/2010г. по описа на Административен съд София-град, ІІ отделение, 31 състав; Прилагам квитанция за платена държавна такса и договор за правна защита и съдействие с адвокатско пълномощно. Прилагам препис от настоящата жалба и доказателствата към нея за противната страна – Столичен общински съвет. 30.11.2012 г. С уважение: Любомир Мулетаров

Добавете коментар