АДВОКАТСКА КАНТОРА "НЕДКОВ и Кo."

Адвокатска кантора „ Недков и Ко. ” предоставя правни услуги на граждани и юридически лица. Една от основните ни дейности е абонаментното правно обслужване на търговски дружества. Като гаранция за успешно разрешаване на даден проблем, сме създали и тесни връзки с редица експерти в различни специфични сфери на дейност. Професионално отношение за разрешаването на Вашите проблеми можете да получите в следните области: корпоративно и търговско право, застрахователно право, семейно и наследствено право, вещно и облигационно право, трудово право, наказателно право, производства по Закона за защита от домашно насилие, административно право, съдебен процес и арбитраж, изпълнително производство.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Варна, ул. "Драгоман" 25, ет.3, офис 11, Адвокатска кантора "Недков и Ко."
Лице за контакт
адв. Петър Недков
Телефон
052 607 467