Адвокатско дружество "Косев и партньори"

предоставяне на правно съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридически лица, а именно:
1.предоставяне на устни и писмени становища по въпроси на българското право;
2.изготвяне на всякакви книжа – молби, заявления, жалби, тъжби и други, свързани с възложената от клиента работа;
3.представителство на доверителите и подзащитните и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, държавните и общински административни органи, институции и служби, както и пред други физически и юридически лица.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Варна, ул.Сан Стефано №15, ет.5, оф.3, Адвокатско дружество "Косев и партньори"
Лице за контакт
Даниел Косев
Телефон
052 64 70 40