Димитър Терзиев

работя в сферата на административното, административнонаказателното право, право свързано с възникване и прекратяване на служебни и трудови правоотношения,финансово право - данъци, митници, акцизи, търговско право, заповедно производство по ГПК,изготвяне на докумнети за участие в процедури по ЗОП
работил съм в Министерство на финансите - Агенция Митници, Държавна комисия по хазарта.
имам 13г. юридически стаж.
Участвал съм в няколко поредни международни конференции посветени на проблемите на хазарта в регионален и световен мащаб и в частност на организиране и провеждане на хазартни игри чрез интернет.
Работя в една кантора с колега, специалист по наказателно право.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, ул. "Веслец" № 49, вх. 3, ап. 40
Лице за контакт
Димитър Терзиев
Телефон
0889/277-266