Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Работим с клиенти от ЦЯЛАТА СТРАНА и ЧУЖБИНА.
Предпочитаме първоначални контакти чрез Електронна поща: consultgrup@abv.bg
Над 10 години опит в решаването на правни проблеми в сферите на:
- създаване, промени и прекратяване на търговски дружества, кооперации и други стопански субекти;
- създаване и промени на нестопански организации (фондации и сдружения) в частна и в обществена полза, вкл. и спортни и социални организации;
- отношения между длъжници и кредитори, събиране на вземания, защита на длъжници;
- сделки с имоти, вкл. и организиране на изкупувания на земеделски земи в конкретни региони;
- административни производства и наказателни постановления;
- защита на човешките права, производства в Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
- отношения между наследници, съсобственици, етажна собственост;
- съдействие при преговори и оформяне на договори във всички области;
- отношения между работодатели и работници/ служители, вкл. и държавни служители;
- визи, пребиваване на чужденци, гражданство, съдействие за установяване в България.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127