Рашев и партньори

Търговско и корпоративно право,
Търговски сделки и облигационно право;
Дружествено право;
Сделки с ценни книжа,фондова борса;
Публични и инвестиционни дружества;
Приватизация;
Банково право, Застрахователно право;
Граждански процес;
Вещно право

Бизнес Център "България"
E -mail:
Тел.:
Факс: +359 2 805 30 33
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, София 1463, България бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България", Рашев и партньори
Телефон
+359 2 805 30 30