АДВОКАТ ТЕОФАНА ДРАГИЕВА

Софийска адвокатска колегия, правна защита и съдействие на местни и чуждестранни физически и юридически лица, процесуално представителство; опит в различни области на правото с акцент върху търговско, облигационно, вещно, семейно, наследствено право, административно право, защита правата на човека; опит с чуждестранни клиенти от Германия, Австрия, Швейцария, Холандия, Русия, Великобритания, Италия, Румъния; опит в правните аспекти на управлението на средства от Еврофондовете; опит в договаряне, съставяне, съгласуване и сключване на договори и пр.
Рейтинг
1111 Гласове
Предпочитана:
2

Детайли

Адрес
София, ул. Лайош Кошут 53, АДВОКАТ ТЕОФАНА ДРАГИЕВА
Лице за контакт
Теофана Драгиева
Телефон
9525645; 0887590613