Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Дългогодишен опит в уреждането на гражданско-правни отношения и спорове, предоставяне на висококвалифицирани юридически услуги по широк кръг въпроси,
- устно и писмено консултиране,
- изготвяне на договори, становища, анализи и всякакви други правни книжа,
- подготовка на всички нотариални производства, сделки и документи,
- правно осигуряване на строителните дейности,
- управление на недвижими имоти,
- брачни договори и имуществени отношения между съпрузите,
- наследяване, доброволна и съдебна делба,
- процесуално представителство и защита пред съд,
- охранителни, заповедни и изпълнителни производства,
- регистриране на търговци и вписване на всички свързани с тях промени...
Правна помощ, консултации, работа с юридическа документация ON-LINE.

АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на търговци и юридически лица с нестопанска цел.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, ж.к. "Борово", бл. 223-А, Адвокатска кантора
Лице за контакт
адв. Димитър Петков
Телефон
0896-709030

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreview::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefrecommend::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefprint::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefcontact::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefvisit::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefreport::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefclaim::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefownerlisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahrefmap::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127