Павлина Викторова Иванова

- Процесуално представителство по граждански и административни дела;
- Представителство пред физически лица, банки, финансофи институции, ЧСИ, държавната администрация;
- Изготвяне на договори и други правни актове;
- Сфери на дейност: застрахователно право, административно право, семейно и наследствено право, вещно право;
- Консултации по казуси на клиента;
- Коректно отношение.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
София, гр. София, бул. "Витоша"
Телефон
0894396281