Адвокатска Кантора "ТАДЖЕР"

Предлага правна помощ и услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица в различни области на правото.
Разрешаване на проблемите на клиентите с професионална компетентност. Професионален и индивидуален подход към всеки казус, предоставяне на информация по всяко време в хода на работата, конфеденциалност, прилагане на максимални усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.Това са нашите основни приoритети в ежедневната ни работа.

Регистрация,ликвидация,промени:ЕТ,ООД,ЕООД,АД,ЕАДи всякакви дружества.Консултации и услуги спрямо тях.
•ГРАЖДАНСКО И ВЕЩНО ПРАВО

•СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

•ТРУДОВО ПРАВО

•АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

•TЪРГОВСКО ПРАВО

•НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Рейтинг
★
1 глас
Предпочитана:
1

Детайли

Адрес
София, бул. "Васил Левски" N 14,ет.3
Лице за контакт
Адвокат Таджер
Телефон
0878 745 434