“Лeга Консултинг”

София, ул. „Теменуга” 3, ет. 4

“ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е водеща българска правна кантора, специализирана в предоставянето на висококачествено и комплексно правно-консултантско обслужване на корпоративни клиенти. „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“ е една от най-бързо развиващите се правни кантори в Бълга ...

ТелефонТел. / Факс (+359 2) 870 5485
Е-мейл
Рашев и партньори

София, София 1463, България бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България", Рашев и партньори

Търговско и корпоративно право, Търговски сделки и облигационно право; Дружествено право; Сделки с ценни книжа,фондова борса; Публични и инвестиционни дружества; Приватизация; Банково право, Застрахователно право; Граждански процес; Вещно право ...

Телефон+359 2 805 30 30
Е-мейл
Правна кантора Русков и Шедлих

София, ул. Лозенец 6, Правна кантора Русков и Шедлих

Немско-българска адвокатска кантора за инвестиции, данъци и право в Германия и България. Ние сме един екип от български и немски адвокати, данъчни и икономически съветници, които са се специализирали в правните и икономически системи на двете държав ...

Лице за контактКонстантин Русков
Телефон+ 359 (0)2 868 45 99
Е-мейл
Правна кантора "ПЕТКОВИ"

София, ж.к. "Борово", бл. 223-А, Правна кантора "ПЕТКОВИ"

Правна кантора „Петкови” предлага квалифицирана правна помощ в областта на гражданското и търговското право - устни и писмени консултации, становища, проучване и правен анализ на конкретни въпроси и казуси, включително ON-LINE; - изготвяне на договори, ...

Лице за контактадв. Димитър Петков, Татяна Петкова
Телефон0896-709030, 02-8506068
Е-мейл
Правна кантора "Дянков&Дянкова"

София, бул." Акад. Иван Гешов " 102, Дянков&Дянкова

Процесуално представителство и защита по наказателно, търговско, гражданска, данъчно и административно право. ТЪРГОВСКО и ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: консултиране при избар на правна форма на юридическото лице, подробно запознаване с нармативните изисквания, сп ...

Лице за контактДеница Дянкова
Телефон0893 490 515
Е-мейл
Павлина Викторова Иванова

София, гр. София, бул. "Витоша"

- Процесуално представителство по граждански и административни дела; - Представителство пред физически лица, банки, финансофи институции, ЧСИ, държавната администрация; - Изготвяне на договори и други правни актове; - Сфери на дейност: застрахователно ...

Телефон0894396281
Е-мейл
Димитър Терзиев

София, ул. "Веслец" № 49, вх. 3, ап. 40

работя в сферата на административното, административнонаказателното право, право свързано с възникване и прекратяване на служебни и трудови правоотношения,финансово право - данъци, митници, акцизи, търговско право, заповедно производство по ГПК,изготвяне ...

Лице за контактДимитър Терзиев
Телефон0889/277-266
Е-мейл
Деспотов, Гичева и партньори

София, 1463; ул. “Тунджа ” № 25, ап. 2, Деспотов, Гичева и партньори

Адвокатска къща “Деспотов, Гичева и партньори” предоставя високо квалифицирана правна и консултанска помощ и съдействие по широк спектър от казуси. Нашият екип гарантира максимална удовлетвореност на всеки клиент чрез индивидуален подход, бързина и профе ...

Лице за контактСтефания Гичева
Телефон+ 359 2/ 851 72 59
Е-мейл
Даниела Симеонова–Коруджиева

София, София, бул. "Ген. Скобелев" 71, Адвокатска кантора - Даниела Симеонова-Коруджиева

Даниела Симеонова – Коруджиева е член на Софийската адвокатска колегия (САК). Завършила е специалност право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специализации по правораздаване и публична администрация. Има още една с ...

Лице за контактДаниела Симеонова–Коруджиева
Телефон0885 76 18 93
Е-мейл
Данаилова, Тодоров и Партньори

София, бул."Никола Вапцаров" №53А, Данаилова, Тодоров и Партньори

Консултации в областта на търговското и гражданското право 1. Регистрация на търговски дружества, изготвяне на всички корпоративни документи на дружеството, включително, но не само документация по провеждане на общо събрание, протоколи от заседания на ...

Лице за контактКалоян Тодоров
Телефон+359 888 787 738
Е-мейл