Адвокати 

Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова”

София, ул. “Хр. Белчев” 9, ет. 2, Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова”

Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” е създадено през 2000 година, обединяващо успешния професионален опит и практика на двамата управляващи съдружника повече от 20 години. Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” е съвременно и успешно адвокатско ...

Регион:София
Лице за контактДюлгерова
Телефон986 7885
Е-мейл
Адвокат Станислав Рачовски

Варна, бул. "Съборни" 11, бл. 1, ет. 1, ап.1

Адвокат вписан от 2000г. във Варненска адвокатска колегия, правна защита и съдействие на местни и чуждестранни физически и юридически лица, процесуално представителство; опит в различни области на правото с акцент върху търговско, данъчно, облигационно, в ...

Регион:Варна
Лице за контактСтанислав Рачовски
Телефон0888 763 811
Е-мейл
Адвокат Евгения Ганчева

София

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Магистър по право Софийска адвокатска колегия. Специализация “Права на интелектуалната и индустриалната собственост” – УНСС, София. Автор на публикации в специализирани правни сп ...

Регион:София
Телефон0888 233 024
Е-мейл
Адвокатско дружество "Димитров, Иванов и съдружници"

София, ул. Пирински проход № 31, ап. 12, Адвокатско дружество "Димитров, Иванов и съдружници"

Адвокатско дружество "Димитров, Иванов и съдружници" е правна кантора със седалище в гр. София, предоставяща консултации в областта на търговското и трудовото право, конкуренцията, недвижимите имоти, потребителското право, правото на интелектулана собстве ...

Регион:София
Лице за контактДимитър Иванов
Телефон+359 88 9325 272
Е-мейл

ЯМБОЛ, Ж.ПАПАЗОВ 5, ЕТ.2, КАНТОРА 1, АДВ. ДОНИКА ПАНАЙОТОВА-ЦОНЕВА

Квалифицирана юридическа помощ в следните области: Гражданско право Правни консултации по гражданско-правни въпроси Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела Процесуално предс ...

Регион:Ямбол
Телефон0888981587, 046/663229
Е-мейл
Адвокат Лазар Белев

Велинград, Христо Ботев № 2, Адвокат Лазар Белев

Адвокат Лазар Белев предлага качествени юридически услуги за юридически лица и граждани в областта на административното, вещното, търговското и облигационното право. Правни консултации и процесуално представителство по казуси свързани с договорни отношени ...

Регион:Пазарджик
Лице за контактЛазар Белев
Телефон0886 604 905
Е-мейл

София, ул."Васил Кирков" №14, офис №3, Адвокатска кантора "Елисавета Иванова"

Гражданско право 1.1. Семейно право 1.2. Вещно право 1.3. Облигационно право 1.4. Наследствено право 1.5. Трудово право 1.6. Търговско право 2. Наказателно право 3. Административно право

Регион:София
Лице за контактЕлисавета Иванова
Телефон0878739890
Е-мейл

Пловдив, ул. "Дрян" 6, ет. 1

Адвокат Катерина Георгиева – Грозева предлага висококвалифицирана правна помощ на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области: ТЪРГОВСКО и КОРПОРАТИВНО ПРАВО  Изготвяне на документация за вписване на юридически лица в Търг ...

Регион:Пловдив
Лице за контактадвокат Катерина Георгиева - Грозева
Телефон0898746416
Е-мейл
Рашев и партньори

София, София 1463, България бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България", Рашев и партньори

Търговско и корпоративно право, Търговски сделки и облигационно право; Дружествено право; Сделки с ценни книжа,фондова борса; Публични и инвестиционни дружества; Приватизация; Банково право, Застрахователно право; Граждански процес; Вещно право ...

Регион:София
Телефон+359 2 805 30 30
Е-мейл
Правна кантора "ПЕТКОВИ"

София, ж.к. "Борово", бл. 223-А, Правна кантора "ПЕТКОВИ"

Правна кантора „Петкови” предлага квалифицирана правна помощ в областта на гражданското и търговското право - устни и писмени консултации, становища, проучване и правен анализ на конкретни въпроси и казуси, включително ON-LINE; - изготвяне на договори, ...

Регион:София
Лице за контактадв. Димитър Петков, Татяна Петкова
Телефон0896-709030, 02-8506068
Е-мейл