Адвокати 

Павлина Викторова Иванова

София, гр. София, бул. "Витоша"

- Процесуално представителство по граждански и административни дела; - Представителство пред физически лица, банки, финансофи институции, ЧСИ, държавната администрация; - Изготвяне на договори и други правни актове; - Сфери на дейност: застрахователно ...

Регион:София
Телефон0894396281
Е-мейл
Адвокат Станислав Михов

Харманли, ул."Петко Каравелов" №7, Адв.Станислав Михов

Правна помощ, консултаци и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в сферата на гражданското, административното, облигационното, търговското, вещно право, наказателно право, регистрация на търговски дружества, съдействие п ...

Регион:Хасково
Лице за контактадв.Станислав Михов
Телефон0898 413 712
Е-мейл
Адвокатска кантора Иван Николов

София, ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров 44 (кооп. пазар)., Адвокатска кантора Иван Николов

Адвокатски услуги в областта на гражданското, семейното, наказателно административно право. Съдействие при проблеми с топлофикация. Помощ при домашно насилие, разводи, издръжка, делба на имущество. Регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД.

Регион:София
Лице за контактИван Николов
Телефон0888/542 962
Е-мейл

Бургас, ул. "Ген. Гурко" № 9, адв. Живко Кирилов Йорданов

Имам десетгодишна практика в областта предимно на гражданското право - вещно, облигационно, семейно. Работя съвместно с няколко колеги от други кантори в близост до моята и това ми дава възможност да разпределяме делата да се консултираме и заместваме к ...

Регион:Бургас
Лице за контактадв. Живко Кирилов Йорданов
Телефон0885307518
Е-мейл

Пловдив, ул."Иван Вазов" 60, Антоанета Ненова

Вещно, облигационно, семейно и наследствено, търговско право. Специализация по ЗУТ, право на собственост, наследяване, облигационни отношения.

Регион:Пловдив
Телефон032 633 560
Е-мейл

София, ул. "Владайска" № 35

Наказателно право, гражданско право.

Регион:София
Лице за контактНели Цветкова
Телефон02/952 55 05
Е-мейл

Разград

Адвокат Мариела Томова

Регион:Разград
Телефон0896080309
Адвокат Чонов

Троян, ул. Христо Ботев № 194А

Адвокатска кантора в гр. Троян, област Ловеч. Завършил висше юридическо образование в Университета на гр. Ростов на Дон, Русия. Член на Адвокатска колегия – Ловеч. Практикува като адвокат от 1982 год., с 29 години стаж като адвокат. Член на Адв ...

Регион:Ловеч
Лице за контактАдвокат Чонов
Телефон0886737659
Е-мейл

София, ул."Славянска"29, ет.6

ГРАЖДАНСКО ПРАВО Изготвяне на писмени документи: договори, пълномощни, жалби, завещания, нотариални покани, уведомления, заявления и т.н. Представителство пред съда по гражданскоправни дела: финансови и имуществени спорове, делби, брачни искове (раз ...

Регион:София

София

От 1997 г. адвокатска кантора „Костакиев Консулт анд Партнерс” е надежден партньор на своите клиенти в областта на правните услуги. В обстановката на динамични и непредсказуеми промени в политическия, правен и стопански живот на страната, Нашият екип пред ...

Регион:София
Лице за контактадв. Камен Костакиев
Телефон0897 872011
Е-мейл