Адвокатска кантора "Костадинов и партньори"

Договорно право
Защита на конкуренцията
Данъчно облагане
Недвижими имоти и строителство
Банки и застраховане
Наказателно право
Процесуално представителство
Доверително управление на капитали
Дружествено право

Екипът на кантора "Костадинов и партньори" е специализиран в учредяването, преобразуването и прекратяването на всички видове търговски дружества, регламентирани в Търговския закон, както и на клонове на чуждестранни търговски дружества.

Основната ни цел е да подпомогнем клиента да избере най-подходящата правно-организационна форма за своя бизнес. Предлагаме пълно обслужване при регистрацията на едно търговско дружество – предварително консултиране, подготовка на необходимите документи, придвижване на документите в съда и всички необходими регистрации за едно ново дружество.

Особен интерес за нас представляват различните видове преобразуване на търговски дружества – промяна на правно-организационната форма, вливане, сливане, отделяне, разделяне на търговски дружества. В зависимост от конкретната ситуация нашият екип подбира, съвместно с клиента, най-доброто решение.
Рейтинг
6 Гласове
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Пловдив, ул. Белград 2, ет.1, офис 101, Адвокатска кантора "Костадинов и партньори"
Телефон
тел/факс: 032 940 778