Адвокат Лазар Белев

Адвокат Лазар Белев предлага качествени юридически услуги за юридически лица и граждани в областта на административното, вещното, търговското и облигационното право. Правни консултации и процесуално представителство по казуси свързани с договорни отношения, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, въпроси свързани с административното наказване и регистрацията и защитата на търговски марки.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Велинград, Христо Ботев № 2, Адвокат Лазар Белев
Лице за контакт
Лазар Белев
Телефон
0886 604 905