Нови 


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Габрово, ул. Юрий Венелин №18, ет.3, офис 1, Десислава Колева

сфери на дейност: - семейно право - наследствено право - търговско право - трудово право - вещно право - административно право - фирмени регистрации - подготовка на договори, нотариални актове и др. документи;

Регион:Габрово
Лице за контактДесислава Колева
Телефон066 860082, 0879 577 163
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

София

От 1997 г. адвокатска кантора „Костакиев Консулт анд Партнерс” е надежден партньор на своите клиенти в областта на правните услуги. В обстановката на динамични и непредсказуеми промени в политическия, правен и стопански живот на страната, Нашият екип пред ...

Регион:София
Лице за контактадв. Камен Костакиев
Телефон0897 872011
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Троян, град Троян, ул.Ангел Кънчев №3, Павлин Петков

Завършил съм правният факултет на Нов Български Университет през 2005г. с успех Мн. добър 5,20. Отбивам военната си служба в периода м.Януари-м.Юни 2006г. От м.Февруари 2007г. започвам кариерата си в общинска администрация Троян, като развитието ми е какт ...

Регион:Ловеч
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

София, ж.к. "Борово", бл. 223-А, Адвокатска кантора

Дългогодишен опит в уреждането на гражданско-правни отношения и спорове, предоставяне на висококвалифицирани юридически услуги по широк кръг въпроси, - устно и писмено консултиране, - изготвяне на договори, становища, анализи и всякакви други правни кн ...

Регион:София
Лице за контактадв. Димитър Петков
Телефон0896-709030
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Разград

Адвокат Мариела Томова

Регион:Разград
Телефон0896080309


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Пловдив, бул. "Руски" №22А, адвокат Мария Георгиева, адвокат Петър Николов

Кантората предлага: - абонаментно правно обслужване на юридически лица и организации. - пълно консултиране по поставени от клиента правни въпроси, както и изготвяне на писменни становища по поставените правни проблеми. - изготвяне на договори, нотари ...

Регион:Пловдив
Лице за контактадв. М. Георгиева; адв. П. Николов
Телефон0878790232; 0878110502
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

София, жк.Гоце Делчев,бл.2Б, вх.В,ет.4, ап.36

-Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси; - Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.); - Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна; - Консултации и правно съдействие при осиновяване; - Процесуално предста ...

Регион:София
Лице за контактПламен Димитров
Телефон0894 411074


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

Варна, бул. Владислав Варненчик 128, офис 1, Адвокатска кантора Мирослава Кръстева

АДВОКАТ МИРОСЛАВА КРЪСТЕВА предоставя комплексни правни услуги и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица във всички основни области на правото, включващи гражданско право, търговско, вещно и облигационно право, данъчно и фина ...

Регион:Варна
Лице за контактМирослава Кръстева
Телефонтел/факс: +359 52 601 005 мобилен: +359 888 12 58 58
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

София, ж.к. Красно село, бл.223-А, Адвокат Димитър Петков

Дългогодишен опит в уреждането на гражданско-правни отношения и спорове, предоставяне на висококвалифицирани юридически услуги по широк кръг въпроси, - устно и писмено консултиране, - изготвяне на договори, становища, анализи и всякакви други правни кни ...

Регион:София
Лице за контактадв. Димитър Петков, Татяна Петкова
Телефон0896-709030
Е-мейл


Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflisting::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

0 Коментари

Warning: Parameter 1 to Savant2_Plugin_ahreflistingimage::plugin() expected to be a reference, value given in /home/lawsbgco/public_html/components/com_mtree/Savant2.php on line 1127

София, ж.к."Младост-1",бл.43,вх.1,ет.1,ап.1

ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО: Търговското право Вливане и сливания на търговски дружества Регистрация и прекратяване на търговско дружество Данъчното законодателство Облигационни отношения Сделки с недвижими имоти и движими вещи Банково и ...

Регион:София
Лице за контактАдвокат Петър Атанасов
Телефон0898686494
Е-мейл