Адвокати 

АДВОКАТ ТЕОФАНА ДРАГИЕВА

София, ул. Лайош Кошут 53, АДВОКАТ ТЕОФАНА ДРАГИЕВА

www.advokatdragieva.com

Софийска адвокатска колегия, правна защита и съдействие на местни и чуждестранни физически и юридически лица, процесуално представителство; опит в различни области на правото с акцент върху търговско, облигационно, вещно, семейно, наследствено право, адми ...

Регион:София
Лице за контактТеофана Драгиева
Телефон9525645; 0887590613
Е-мейл
Адвокатска кантора "Шилев и Ко".

Пловдив, 'Опълченска' #10, Адвокатско дружество'Шилев и Ко'

www.shilevandco.com

Познати сме като Адвокатско дружество с отлична репутация в отрасли на правото като Търговско, Облигационно, Данъчно право - репутация, изградена с много труд, решителност и воля за предоставяне на висококачествени правни услуги. Поддържаме конт ...

Регион:Пловдив
Лице за контактАнтоанета Димитрова
Телефон+359 32 634 154
Е-мейл
Адвокатска кантора "Иванов и Недялков"

София, гр. София 1000,ул. "Цар Шишман" №17, ет.2

www.ivanov-nedyalkov.com

Дружеството се занимава задълбочено, както с наказателноправна, така и с гражданскоправната проблематика: -изготвяне и депозиране на искови молби и други съдебни документи; -пълно инстанционно движение на делото; -регистриране и вписване на промени, от ...

Регион:София
Лице за контактЦветомир Панчев
Телефон02/980 09 03; 0878-823-833
Е-мейл
Адвокат Харизанов

София, Гр. София, Кв. "Гео Милев", 1113, бул. Шипченски проход 18, Бизнес център "Галакси", ет. 2, Офис No. 9. Входът е откъм ул. Елисавета Багряна., Адвокат Харизанов

www.harizanov.net

1. Търговско право: - Регистрация и пререгистрация на търговски дружества; - Промени, преобразуване, сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества; - Прекратяване на търговски дружества; - Съдействие при сключване на търговски сделки, и ...

Регион:София
Лице за контактХаризанов
Телефон+359 887 397 106
Е-мейл
Деспотов, Гичева и партньори

София, 1463; ул. “Тунджа ” № 25, ап. 2, Деспотов, Гичева и партньори

Адвокатска къща “Деспотов, Гичева и партньори” предоставя високо квалифицирана правна и консултанска помощ и съдействие по широк спектър от казуси. Нашият екип гарантира максимална удовлетвореност на всеки клиент чрез индивидуален подход, бързина и профе ...

Регион:София
Лице за контактСтефания Гичева
Телефон+ 359 2/ 851 72 59
Е-мейл
Адвокатска кантора "Дамянов"

Пловдив, 4000 гр. Пловдив, България ул. "Райко Даскалов" 63, ет. 1, Адвокатска кантора "Дамянов"

Адвокатска кантора “Дамянов” предлага на своите клиенти – физически и юридически лица – професионални правни и счетоводни услуги в повечето от важните области на Българското и Европейското гражданско право. Ние предлагаме пълна гама от услуги, покриващ ...

Регион:Пловдив
Лице за контактадвокат Дамянов
Телефонтел.: +359 32 622 161; факс: +359 32 622 163
Е-мейл
Адвокатско дружество "Кожухаров и КО"

Хасково, 6300, бул."България 146 вход "Б" ет. 2 (офиси), Адвокатско дружество "Кожухаров и КО"

АДВОКАТСКИ УСЛУГИ * АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО * ТЪРГОВСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКО ПРАВНИ ВЪПРОСИ * ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС * ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО * ВЕЩНО ПРАВО * ТРУДОВО ПРАВО И ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ * АВТОРСКО ПРАВО * ...

Регион:Хасково
Лице за контактадвокат Кожухаров
Телефон+359(38)510 420
Е-мейл
Адвокатска кантора "Костадинов и партньори"

Пловдив, ул. Белград 2, ет.1, офис 101, Адвокатска кантора "Костадинов и партньори"

Договорно право Защита на конкуренцията Данъчно облагане Недвижими имоти и строителство Банки и застраховане Наказателно право Процесуално представителство Доверително управление на капитали Дружествено право Екипът на кантора "Костадинов и пар ...

Регион:Пловдив
Телефонтел/факс: 032 940 778
Е-мейл
АДВОКАТ РОБЕРТ АНДОНОВ

София, жк."Люлин"6,бул."Дж.Неру"28,СИЛВЪР ЦЕНТЪР,офис 110, АДВОКАТ

Адвокат-гражданско право.

Регион:София
Лице за контактРОБЕРТ АНДОНОВ
Телефон0884508418
Е-мейл
АДВОКАТ СВЕТЛА ВАСИЛЕВА

ВАРНА, ул."Панайот Волов" 46, адв.Светла Василева

Висококвалифицирана юридическа помощ и индивидуален подход към всяка ситуация относно: - процесуално представителство – спорове с търговски дружества с монополна позиция; заповедни и изпълнителни производства; обжалване на индивидуални а ...

Регион:Варна
Лице за контактадв.Светла Василева
Телефон0895869999
Е-мейл
Адвокат  Русинов Христо

София, София, Христо Русинов

Магистър по право с многогодишна практика по наказателно, административно и гражданско право. НАКАЗАТЕЛНИ: Защита и в двете фази на наказателния процес срещу всякакви обвинения по Наказателния Кодекс. АДМИНИСТРАТИВНИ: Защита срещу актове и наказателни п ...

Регион:София
Лице за контактХристо Русинов
Телефон0 888 416 555
Е-мейл
Адвокат Събин Събев

Велико Търново, ул. "Възрожденска" № 2А

Работи в областта на гражданското, търговското, трудовото и административното право. Главен асистент по административно право в НВУ "Васил Левски". Консултант по обществени поръчки за възложители и участници. Редактор в списание "Обществени поръчки" А ...

Е-мейл
Адвокатска Кантора "ТАДЖЕР"

София, бул. "Васил Левски" N 14,ет.3

Предлага правна помощ и услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица в различни области на правото. Разрешаване на проблемите на клиентите с професионална компетентност. Професионален и индивидуален подход към всеки казус, предоставяне ...

Регион:София
Лице за контактАдвокат Таджер
Телефон0878 745 434
Е-мейл
АДВОКАТСКА КАНТОРА ЙОТОВ & ХРИСТОВ

София, кв.Бели Брези, ул.Ц.Село 9

Правна помощ и процесуално представителство по наказателни, граждански и административни дела.Регистраций и пререгистраций по търговския регистър.

Регион:София
Лице за контактадв.Йотов
Телефон0885121310
Е-мейл
Рашев и партньори

София, София 1463, България бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България", Рашев и партньори

Търговско и корпоративно право, Търговски сделки и облигационно право; Дружествено право; Сделки с ценни книжа,фондова борса; Публични и инвестиционни дружества; Приватизация; Банково право, Застрахователно право; Граждански процес; Вещно право ...

Регион:София
Телефон+359 2 805 30 30
Е-мейл
Адвокат Иван Кръстев

Варна, 9000 бул. „Осми приморски полк”, №57 А, Адвокат Кръстев

- Учредяване, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества, консорциуми и холдингови структури. - Търговска несъстоятелност. - Процесуално представителство пред Съда по търговско-правни, административни и гражда ...

Регион:Варна
Телефон+359 52 600 734
Е-мейл
Адвокатска кантора „ГИД”

Варна, 9000, гр. Варна Ул. „Любен Каравелов” №79, ГИД

* СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; * ВЕЩНО ПРАВО; * ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО; * ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ; * ГРАЖДАНСКО ПРАВО; * ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; * ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО; * ТРУДОВО ПРАВО; * СЕМЕЙНО И НАСЛ ...

Регион:Варна
Лице за контактГ. Иванчева
Телефон+359 52 65 88 64
Е-мейл
Адвокатска кантора "Желязкови"

Бургас, 8001 ул. „Иван Богоров” № 1, вх. 1, ет. 1 тел., Адвокатска кантора "Желязкови"

Предлаганите от адвокатска кантора „Желязкови” юридически услуги обхващат предоставянето на консултации и оказването на правна защита в трите основни правни дяла – гражданско, наказателно и административно право. Услугите се предоставят под формата на уст ...

Регион:Бургас
Лице за контактадв. Веселин Желязков
Телефон056/54-97-77
Е-мейл
Адвокат Таня Дабижева

Пловдив, ул. Порто Лагос 47 комплекс "Riva Center" ет.6, офис 16, Адвокат Таня Дабижева

Кантората на адвокат Таня Дабижева в Пловдив е открита през 2000 г. и от тогава тя специализира в две приоритетни направления – недвижими имоти и комплексно абонаментно обслужване на български и чуждестранни търговски компании. Тези две направления по св ...

Регион:Пловдив
Лице за контактАдвокат Таня Дабижева
Телефон0899/84 74 67; 0886/00 76 31
Е-мейл
Адвокат Теодор Шейков

Бургас, Адвокат Теодор Шейков

Практикувам като адвокат в Бургаската адвокатска колегия. Консултирам както български така и чуждестранни клиенти. Завършил съм Университета Пантеон-Асас Париж 2 и съм специализирал в Университета Жан Моне Париж 11. В Бургас бях член на Общинската избират ...

Регион:Бургас
Лице за контактАдвокат Теодор Шейков
Телефон0878 841 805
Е-мейл
Адвокатска кантора Кристина Семова

Бургас, Площад "Баба Ганка" 8, ет.1 Бургас 8000, България, Кристина Семова

Адвокатска кантора КРИСТИНА СЕМОВА е установена в българските правни среди адвокатска кантора, с многопрофилни сфери на дейност и дълъг списък от клиенти - български и чуждестранни. Водещи принципи при осъществяване на дейността на кантората са: корект ...

Регион:Бургас
Лице за контактадвокат Кристина Семова
ТелефонТел.: +359 56 823009; GSM: +359 888 361207; Факс: +359 56 824471
Е-мейл
Адвокат Елена Топузанова

Бургас, 8000 ул. "Иван Шишман" 20 етаж 1, офис 3, Адвокат Елена Топузанова

Коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни гражданско-правни области: * Вещно- право на собственост; защита правото на собственост; реституция, земеделски земи, сделки с н ...

Регион:Бургас
Лице за контактАдвокат Елена Топузанова
Телефонтел/факс +359 56 844981; Моб.тел.+359 888 111 800;
Е-мейл
“Лeга Консултинг”

София, ул. „Теменуга” 3, ет. 4

“ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” е водеща българска правна кантора, специализирана в предоставянето на висококачествено и комплексно правно-консултантско обслужване на корпоративни клиенти. „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“ е една от най-бързо развиващите се правни кантори в Бълга ...

Регион:София
ТелефонТел. / Факс (+359 2) 870 5485
Е-мейл
Адвокат Теодора Савова - Адвокат, правни услуги

София, Ул. Одрин, бл. 14,вх. А, Адвокат Теодора Савова

Адвокат Теодора Савова - Адвокат, правни услуги, адвокатски услуги. Kонсултации и правна помощ на клиенти по граждански дела. Цел в работата е компетентното, прецизно и точно правно обслужване и индивидуалния подход към всеки отделен случай. Умения ...

Регион:София
Лице за контактАдвокат Теодора Савова
Телефон0886343697
Е-мейл
Адвокатска кантора „Юрикон”

София, ул. “Проф. Никола Михайлов” 7, вх. Б, ап. 2, Адвокатска кантора „Юрикон”

Адвокатска кантора „Юрикон” е създадена през 1994г. от адвокатите Витан Андреев и Христо Христов. Първоначално дейността на кантората обхваща правна консултация в областта на търговското право и новосъздаващите се към този момент търговски отношения с вът ...

Регион:София
Лице за контактадв. Витан Андреев
Телефон02/ 980 14 10
Е-мейл
Адвокат Цв. Петкова

обл. Плевен гр. Червен бряг, Адв.Цв.Петкова

Адвокатска кантора Адв.ЦВ.Петкова предоставя правна помощ и консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица, съдействие при сделки с недвижими имоти, регистрация на търговски дружества, процесуално представителство по граждански и нак ...

Регион:Плевен
Лице за контактАдв.Цв.Петкова
Телефон0899488851
Е-мейл
Правна кантора "Дянков&Дянкова"

София, бул." Акад. Иван Гешов " 102, Дянков&Дянкова

Процесуално представителство и защита по наказателно, търговско, гражданска, данъчно и административно право. ТЪРГОВСКО и ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: консултиране при избар на правна форма на юридическото лице, подробно запознаване с нармативните изисквания, сп ...

Регион:София
Лице за контактДеница Дянкова
Телефон0893 490 515
Е-мейл
Адвокатско дружество "Косев и партньори"

Варна, ул.Сан Стефано №15, ет.5, оф.3, Адвокатско дружество "Косев и партньори"

предоставяне на правно съдействие и защита на правата и законните интереси на физическите и юридически лица, а именно: 1.предоставяне на устни и писмени становища по въпроси на българското право; 2.изготвяне на всякакви книжа – молби, заявления, жалби, ...

Регион:Варна
Лице за контактДаниел Косев
Телефон052 64 70 40
Е-мейл
АДВОКАТСКА КАНТОРА МАРИАНА МИТОВА

София, бул."Ал.Малинов", бл.43,вх.1,ет.1,ап.1, "АВМ-КОНСУЛТ"

Предоставяме процесуално представителство по дела и консултации в сферата на корпоративното право,наказателно-процесуално право,семейно и наследствено,облигационно, застрахователно и други. Специализирани сме в областта на дела от медицински характер; кон ...

Регион:София
Телефон0898673205
Е-мейл
Адвокатска кантора Стойчевска

София, п.к.1504, ул." Стара планина" №34-двор, п.к.1504, Адвокатска кантора Стойчевска

Адвокатска кантора Стойчевска извършва регистрация, промяна в регистрацията, пререгистрация на фирми,преобразуване на дружества, продажба на предприятие или дружествени дялове, обявяване на актове в ТР, прекратявяне дейността и заличаване на търговски дру ...

Регион:София
Лице за контактДамяна Стойчевска
Телефон024814349
Е-мейл
Адвокат Светлана Богданова

София, ул. "Княз Борис I" № 20, адвокат Светлана Богданова

Правни услуги и консултации основно в областите на търговското, гражданското и международно право, както и консултации в областта на международния маркетинг и мениджмънт.

Регион:София
Телефон0899985578
Е-мейл
Адвокат Димитър Аврамов

Хасково, ул."Драгоман"14 етаж 2, Димитър Аврамов

Търговско право Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по всякакъв вид дела между търговци /фирми/; - Абонаментно юридическо обслужване на търговци /фирми/ и юридически лица с нестопанска цел въз основа на договори за правна ...

Регион:Хасково
Лице за контактадвокат Димитър Аврамов
Телефон0888229736
Е-мейл
Адвокат Димитринка Николова

Пирдоп, п.к. 2070, обл. Софийска, ул. Ал. Стамболийски № 3 (до съда), Адвокат Димитринка Николова

Адвокат Димитринка Николова предлага висококвалифицирани юридически услуги касаещи наказателно право, гражданско право, трудово право, облигационно право, както и други сфери на правото.

Регион:София
Лице за контактДимитринка Николова
ТелефонGSM 0888 350 770
Е-мейл
АДВОКАТ СИЛВЕНА ТЪРПАНОВА

КАЗАНЛЪК, КИРИЛ И МЕТОДИЙ 5, АДВОКАТ

Правна помощ в областа на : - Гражданското право - семейни въпроси - наследство - недвижими имоти - упълномощаване и преупълномощаване - трудови спорове -Административно право и съдействие пред общински и държавни органи -Наказателно право -Проце ...

Лице за контактСИЛВЕНА ТЪРПАНОВА
Телефон0889513919
Е-мейл
Адвокат Светлана Кирицова

Плевен, ул. "Ресен" № 4А

Осъществява професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни гражданско-правни области: * Вещно право - право на собственост; защита правото на собственост; реституция, земеделски земи, сдел ...

Регион:Плевен
Лице за контактСветлана Кирицова
Телефон0899205405, 064/ 806591
Е-мейл
Адвокат Тодор Спасов

София, ул. Триадица 5А, ет.5, офис 520

Специализирани адвокатски услуги в областта на вещно право, семейно право и облигационно право.

Регион:София
Лице за контактадв. Тодор Спасов
Телефон08885 556046, 0898 556 627
Димитър Терзиев

София, ул. "Веслец" № 49, вх. 3, ап. 40

работя в сферата на административното, административнонаказателното право, право свързано с възникване и прекратяване на служебни и трудови правоотношения,финансово право - данъци, митници, акцизи, търговско право, заповедно производство по ГПК,изготвяне ...

Регион:София
Лице за контактДимитър Терзиев
Телефон0889/277-266
Е-мейл
АДВОКАТ ГАЛЯ БАШЛИЕВА

Гоце Делчев, улица "Крива паланка" № 1, адвокат Галя Башлиева

Правна помощ, консултаци и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в сферата на гражданското, административното, облигационното, търговското, вещно право, регистрация на търговски дружества, съдействие при сделки с недвижи ...

Лице за контактадвокат Галя Башлиева
Телефон0887 962076
Е-мейл
Адвокатска кантора Попов

Русе, ул. "Захари Стоянов", № 25, бл. 81, вх. "А", ет. 6, Русе, 7005, Адвокатска кантора Попов

Наказателно право Вещно право Административно право Данъчно право

Регион:Русе
Лице за контактЯвор Попов
Телефон0888411829
Е-мейл
Михаил Страволемов

Бургас, ул."Цар Асен"№47а, Михаил Страволемов

Десетгодишен опит в областта на наказателното,административното,вещното и гражданското право.Владея руски и английски език.

Регион:Бургас
Телефон0898576121
Е-мейл
Адвокатска кантора Желеви

Пловдив, ул."Скайлер" № 3, ет.1, Адвокатско дружество Желеви

Адвокатска кантора Желеви разполага с екип от висококвалифицирани адвокати и сътрудници, чрез които предлага на клиентите си висококачествена юридическа помощ в различни области на правото. Опитът ни в правното обслужване на корпоративни клиенти ни убеди ...

Регион:Пловдив
Лице за контактЖелева
Телефон+359(0) 32 652354
Е-мейл
АДВОКАТСКА КАНТОРА ВИКТОРИЯ ВЛАДОВА

София, бул."Витоша"№1, Търговски дом,вх.А,ет.1, кантора 155, адвокат Виктория Владова

Услуги в областта на гражданското и наказателното право * Семейно право- дела за осиновяване, бракоразводни дела, дела за бащинство, дела за оспорване на произход, дела за издръжка и нейното увеличаване, дела за лишаване от родителски права и др. ...

Регион:София
Лице за контактВиктория Владова
Телефон0898935594
Е-мейл
Адвокатско дружество "Кличанов и Ко"

Бургас, площад"Баба Ганка"№4, ет.2, Law firm Klichanov&Co

Адвокатско дружество "Кличанов и Ко" е основано в началото на 2007г. и е наследник на адвокатска кантора "Кличанов", която е основана през 2001г. от адвокат Георги Кличанов. Адвокатско дружество "Кличанов и Ко" предоставя правни услуги - консултации и про ...

Регион:Бургас
Лице за контактадвокат Георги Кличанов
Телефон056 828 838
Е-мейл
Адвокатско бюро Сандулов

София 1421, ул. "Богатица" № 30, Адвокатско бюро Сандулов

Адвокатска кантора

Регион:София
Лице за контактГеорги Сандулов
Телефон02 9633929, 02 9635093
Е-мейл
Адвокат Красимир Търкаланов

Пловдив, ул. "Браила" 8, ет.2, офис 4, Адвокат Красимир Търкаланов

Адвокат Търкаланов предоставя абонаментно правно обслужване, процесуална защита, съдействие и представителство пред институции, консултиране при преговори и сключване на сделки, изготвяне на договори.

Регион:Пловдив
Лице за контактКрасимир Търкаланов
Телефон0887269639
Е-мейл
Кантора "ЮСАУТОР"

Пловдив, ул."Отец паисий" №2

Кантора "ЮСАУТОР" е специализиран юридически офис, работещ в областта на интелектуалната собственост - търговски марки, авторско право, промишлен дизайн, нелоялна конкуренция.

Регион:Пловдив
Лице за контактадв.Атанас Костов
Телефон0888915215
Е-мейл
Aдвокат Милка Йорданова

София, София, aдвокат Милка Йорданова

Практикува право почти 30 години като е фокусирана изключително върху семейното право. 15 години (до 2010 г.) е съдия в Брачна колегия на Софийски районен съд. Магистър по право на Софийския университет "Св. Климент Охридски" от 1982 г. Семейно право: р ...

Регион:София
Лице за контактaдвокат Милка Йорданова
Телефон0888973520
Е-мейл
Адвокатска кантора "Моневи"

Разград, ЖК "Лудогорие" №6, блок "Шипка",Партер, Калоян Монев

Адвокатската кантора работи на територията на цялата страна и поема граждански, наказателни, административни и изпълнителни дела, както и процесуално представителство по тях. Eкипът ни съветва и представлява български и чуждестранни физически и юридичес ...

Регион:Разград
Лице за контактКалоян Монев
Телефон0878152636
Е-мейл
Адвокатска Къща "Томовски"

Варна, бул. "Владислав Варненчик"112, ет.3, офис 12, Адвокатска Къща Томовски

Адвокатска Kъща Томовски е прогресивна правна компания с опитни адвокати подхождащи с индивидуални решения и съвети към всеки един клиент. Като динамичен екип от бизнес адвокати, оценяваме възможността да ви представим нашите услуги и дълбоко вярваме, ...

Регион:Варна
Телефон0878622158
Е-мейл
Адвокат Димитър Алексиев

София, Красно село, бл.208, Адвокат Димитър Алексиев

Работи в сферата на гражданското и търговското право, вещното и облигационно право, семейното право, трудовото и процесуално право, има богата практика в процесуалното представителство по граждански и търговски дела.

Регион:София
Лице за контактДимитър Алексиев
Телефон0888 923 643
Е-мейл