Адвокатска кантора "Моневи"

Адвокатската кантора работи на територията на цялата страна и поема граждански, наказателни, административни и изпълнителни дела, както и процесуално представителство по тях.
Eкипът ни съветва и представлява български и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси свързани с:
- договорни и извъндоговорни облигационни отношения
- семейно и наследствено право
- покупко-продажба и наемане на недвижими имоти и посредничество
- регулация и устройство на територията
- регистрация и пререгистрация на търговски дружества и клонове на чуждестранни търговци на територията на Р България
- участия и защита в обществени поръчки и конкурси
- данъчно облагане и данъчни облекчения
- производства по ликвидация и несъстоятелност
- изготвяне на всякакви видове договори, менителници, записи на заповед и свързаните с тях въпроси
- медиация и извънсъдебно решаване на спорове
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
1

Детайли

Адрес
Разград, ЖК "Лудогорие" №6, блок "Шипка",Партер, Калоян Монев
Лице за контакт
Калоян Монев
Телефон
0878152636