АДВОКАТ ГАЛЯ БАШЛИЕВА

Правна помощ, консултаци и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в сферата на гражданското, административното, облигационното, търговското, вещно право, регистрация на търговски дружества, съдействие при сделки с недвижими имоти, процесуално представителство по граждански и наказателни дела.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
Гоце Делчев, улица "Крива паланка" № 1, адвокат Галя Башлиева
Лице за контакт
адвокат Галя Башлиева
Телефон
0887 962076