АДВОКАТ СИЛВЕНА ТЪРПАНОВА

Правна помощ в областа на :
- Гражданското право
- семейни въпроси
- наследство
- недвижими имоти
- упълномощаване и преупълномощаване
- трудови спорове
-Административно право и съдействие пред общински и държавни органи
-Наказателно право
-Процесуално представителство пред съд
-Изготвяне на:
-предоговорни споразумения
-предварителни договори
-договори
-анекси към договори
-становища по съществуващи договори
-Абонаментно обслужване на фирми
-Учредяване и регистрация на дружества и ЕТ
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
КАЗАНЛЪК, КИРИЛ И МЕТОДИЙ 5, АДВОКАТ
Лице за контакт
СИЛВЕНА ТЪРПАНОВА
Телефон
0889513919