Адвокат Ивелина Минчева

Правни услуги в областта на гражданското право - семейно, наследствено, трудово, облигационно, вещно, търговско право. Регистрация на търговски дружества и еднолични търговци. Юридическа консултации и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и едноличните търговци. Съдействие за събиране на дългове. Юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти. Осъществяване на процесуално представителство и правна защита.
Рейтинг
0 глас
Предпочитана:
0

Детайли

Адрес
гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 86, ет. 2, Адвокат Ивелина Минчева
Лице за контакт
Адвокат Ивелина Минчева
Телефон
0887571457,0883337640