Призоваваме към обществен натиск за съдебната реформа

 • Сряда, 08 Юли 2015 08:20

В студиото на Нова ТВ, министър Христо Иванов призова към обществен натиск за съдебната реформа. Изявлението бе по повод това, че предлаганите промени в Конституцията вчера бяха отхвърлени при първото гласуване във временната парламентарна комисия. Министърът на правосъдието, който води битката за съдебната реформа в България заяви, че има страшно много хора, на които статуквото е удобно и че най-вероятно в настоящия Парламент ще надделеят евтините политическите сделки.

Ние от LawsBg.com искаме да заявим подкрепата си към министъра и да призовем всеки един член на българското общество да изрази позицията си по какъвто начин може. За всеки един гражданин е ясно, че правосъдната система не работи или работи бавно. След като дори нашият министър се оказва безсилен пред пазителите на статуквото, е явно че без обществен натиск и активното поведение на всеки един член на нашето общество, няма как да се осъществи съдебната реформа.

0 коментара

Защо има страх от силна адвокатура?

 • Сряда, 25 Февруари 2015 16:28

Интервю с адв. Стоян Желев, член на Висшия адвокатски съвет:

(Източник: http://www.paragraph22.bg/)

Стоян Желев е адвокат с близо 30-годишна практика в Софийската адвокатска колегия. Член е на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Брат е на починалия преди три седмици президент Желю Желев. В деня, в който разговаряхме с адв. Желев, вторник, 17 февруари, председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и нейни колеги дадоха специална пресконференция във връзка с реакциите на отделни правни гилдии срещу внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Както на пресконференцията, така и в публично огласена декларация висшият ръководен орган на адвокатурата изрази категоричното несъгласие на цялата колегия с позициите на Нотариалната камара, на Националния съюз на юрисконсултите и на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Според ВАдвС в техните изявления се  съдържат недопустими квалификации, некоректни внушения и текстовете им представляват грубо вмешателство в организацията и дейността на адвокатурата. "Не водим война с никого, но няма да отстъпим, защото защитаваме обществения интерес!", категорична е Негенцова.

Адвокат Желев, защо според Вас проектът за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата беше нападнат от няколко страни след внасянето му в Народното събрание?

Прочетете още: Защо има страх от силна адвокатура?

0 коментара

Подписка на адвокатите в страната*

 • Четв., 08 Януари 2015 11:28

Ние, членовете на адвокатските колегии в страната:

Отправяме призив към представителите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт незабавно да предприемат необходимите правни и фактически действия с цел:

Своевременно разглеждане и решаване на съдебните дела

Проблемите, свързани с бавното разглеждане и решаване на делата от години се неглижират, тъй като работещите в съдебната система са се примирили с това състояние. Единствените шокирани от огромните забавяния с придвижването на делата са клиентите. Самите съдии гордо мълчат по този въпрос и въпреки огромния труд, който полагат, в обществото остава впечатлението, че съдът не работи. Неотложността на проблема следва възможно най-скоро да стигне до хората, които имат властта и правомощията за решаването му. Поради огромната си натовареност, големите съдилища в България имат спешна нужда от съдебни състави. Особено неотложно стои този въпрос в Софийски районен съд и Софийски градски съд. Създава се впечатление за отказ от правосъдие - термин, който все по-често се тиражира в медиите. Абсурден и показателен относно неразбирането на проблема, е фактът, че българският министър-председател се оказа възмутен от отлагането на съдебното заседание за фалита на КТБ - сякаш той за пръв път се оказва в досег със съдебната система. Количествените натрупвания водят до качествени изменения и огромната натовареност оказва влияние не само върху сроковете за решаване на делата, но и върху качеството на решенията. Съдиите се запознават с фактите по делата, но са принудени да ги насрочват за след месеци - достатъчно време за да може приетите факти да бъдат забравени. Това отново води до загуба на време, тъй като се налага повторното запознаване на съдиите със същите факти. Така, правораздаването влиза в омагьосан кръг. Ние призоваваме не само управляващите, но и всички по веригата между обикновения клиент и министър-председателя и особено администрациите на българските съдилища и Висшия съдебен съвет, да предприемат незабавни действия с цел увеличаване броя на съдебните състави пропорционално с натовареността на съответните съдилища - така че съдебните дела да могат да бъдат разглеждани и решавани в разумни срокове. Считаме, че правилното функциониране на българската съдебна система ще има положително социално и икономическо въздействие в държавата, а неглижирането на тези въпроси е недопустимо.

Прочетете още: Подписка на адвокатите в страната*

42 коментара

Кардиолози: Стотици българи умират заради морално остарял закон!!!

 • Вторник, 16 Септ. 2014 16:56

Преди броени дни, двама мои познати попаднаха в ситуация, в която двама души загинаха. Дискутирайки събитията още същата нощ, си поставихме въпроса за липсата на оборудване. В България цената на човешкия живот се обсъжда само когато медиите го раздухат в контекста на някакво единично събитие. В същото време, статистиката е пред очите ни всеки ден и никой не й обръща внимание, защото не е нищо ново. Става дума за наводнението на пътя Бургас-Созопол на 6-ти септември 2014 г. Пожарната кола, която е пристигнала на мястото, докато хората са викали за помощ не е имала нужното оборудване за да им окаже такава. За наша си, народна радост, ситуациите, в които несъществуващи на географската карта реки заливат основни пътни артерии, отнасяйки цели автомобили, са по-скоро екзотични, разбирай - не се случва често.

Статистически, най-много хора умират от сърце. В САЩ например, дефибрилаторите са навсякъде. В България няма никъде и причина за това е поредният ВРЕДЕН български закон – у нас, с дефибрилатор има право да работи единствено лекар.

Прочетете още: Кардиолози: Стотици българи умират заради морално остарял закон!!!

1 коментара

Достъп до Имотния регистър по Интернет

 • Сряда, 15 Април 2009 09:48

За хората с опит в имотните дела не е новина наличието на възможност за отдалечен достъп до публичния имотен регистър и извършването на справки по Интернет. Информацията се намира на сайта на Агенцията по вписвания, но шансът на обикновените граждани за ориентация на въпросния сайт е минимален, въпреки подробните обяснения.

Прочетете още: Достъп до Имотния регистър по Интернет

10 коментара

Прием и обработка на уведомления за трудови договори

 • Сряда, 25 Февруари 2009 15:36


Характеристика

Събирането на информация за сключените, изменени и прекратени трудови договори се осъществява чрез уведомленията за трудови договори по чл. 62 ал. 4 и чл. 123 КТ. По този начин се актуализира и поддържа "Регистър на трудовите договори", съдържащ база данни за сключените, изменени и прекратени от работодателите трудови договори.

Прочетете още: Прием и обработка на уведомления за трудови договори

0 коментара

Отпускане на еднократна социална помощ

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:57Правно основание

Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)


Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията, при които лицата и семействата, имащи право на еднократна социална помощ, могат да кандидатстват за такава и да я получават. Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане еднократна социална помощ може да се отпуска веднъж в годината за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.

Прочетете още: Отпускане на еднократна социална помощ

3 коментара

Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:51

Правно основание

Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Характеристика

Настоящото описание указва изискванията и предпоставките, при наличието на които правоимащите лица могат да упражнят своето право да получат месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Прочетете още: Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

3 коментара

Издаване на удостоверение за осигурителен доход

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:45


Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда за издаване на удостоверение за осигурителен доход от Министерството на труда и социалната политика. Съгласно разпоредбата на чл. 5,ал. 7 от КСО, при прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок от 30 дни от прекратяване на правоотношението, а в случай на поискване от осигуряваното лице или негов представител в 14-дневен срок от предявяване на искането. Удостоверения за осигурителен доход се предоставят на лица, работили в МТСП или в структури, чийто правоприемник е министерството. Удостоверението се издава при прекратяване на трудово правоотношение или при поискване.

 

Прочетете още: Издаване на удостоверение за осигурителен доход

0 коментара

Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)

 • Неделя, 22 Февруари 2009 12:44


Характеристика

Целта на настоящата административна процедура е оценяване на знанията, уменията и поведението на изпитваните да управляват МПС безопасно за себе си и околните, да не причиняват имуществени вреди и да опазват околната среда.

Прочетете още: Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)

1 коментара

Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани

 • Сряда, 11 Февруари 2009 20:30

Характеристика

Разглежданото изложение указва редът и условията, при които се издава разрешение за придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани.

Посочените разрешения могат да бъдат издавани на физически и юридически лица. Физическите лица могат да придобиват взривни вещества (ВВ) за граждански цели чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна. Физическите лица могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез дарение.
Не се изисква разрешение за придобиване на пиротехнически изделия в единични бройки от физически лица за увеселителни цели.

Прочетете още: Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани

0 коментара

Издаване на сертификат за клас инвестиция

 • Понед., 09 Февруари 2009 15:26


Правно основание

Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции


Характеристика

По реда на ЗНИ се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, които създават работни места, и срокът за реализация на инвестициите е до три години.

Прочетете още: Издаване на сертификат за клас инвестиция

0 коментара

Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност

 • Петък, 06 Февруари 2009 14:22


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи
Наредба № IЗ-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на сертификати за съответствие на обекти с изискванията за пожарна безопасност.

Прочетете още: Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност

3 коментара