Стотици българи умират заради морално остарял закон

  • Вторник, 16 Септ. 2014 16:56

Преди броени дни, двама мои познати попаднаха в ситуация, в която двама души загинаха. Дискутирайки събитията още същата нощ, си поставихме един въпрос, на който трябва малко по-сериозно да се понатърти. Липсата на оборудване. Ядосан от една дискусия, си направих труда да проуча някои статистически данни, които излязоха неприемливи и затова пиша този текст - българите си мрем от глупост, докато въпроса за цената на човешкия живот се обсъжда само когато медиите го раздухат в контекста на някакво единично събитие. В същото време, статистиката е пред очите ни всеки ден и никой не й обръща внимание, защото не е нищо ново. Става дума за наводнението на пътя Бургас-Созопол на 6-ти септември 2014 г. Пожарната кола, която е пристигнала на мястото, докато хората са викали за помощ не е имала нужното оборудване за да им окаже такава. За наша си, народна радост, ситуациите, в които несъществуващи на географската карта реки заливат основни пътни артерии, отнасяйки цели автомобили, са по-скоро екзотични, разбирай - не се случва често. Не казвам, че проблемът е малък, защото човешкия живот си е човешки живот, но от статистическа гледна точка е нищожен.

Статистически, най-много хора умират от сърце. Палеше си линейката Никълъс Кейдж в онзи филм на Скорсезе и си говореше: „Винаги е сърцето. Защо винаги е сърцето, защо не е коляно или ребро, или далак, защо винаги сърцето?”...Прекарах някакво време по американските плажове, размахвайки флагчета и едно нещо ми направи много силно впечатление в САЩ – дефибрилаторите са навсякъде. А тук няма никъде. Чудех се защо, но никога не бях проучвал въпроса, докато вчера не ме „светнаха” на поредния ВРЕДЕН български закон – у нас, с дефибрилатор има право да работи единствено лекар.

Нашият законодател явно живее в 1986 година, когато дефибрилаторът е бил уред, с който можеш да работиш само ако имаш специални знания. От „известно време” - десетина и повече години, хората измислиха АВТОМАТИЧНИЯ дефибрилатор, с който дори средноинтелигентен човек ще може да се научи да борави. След поставянето, тези машини сами констатират вида на аритмията, кръвното налягане и други показатели и САМИ ПРЕЦЕНЯВАТ дали и какъв точно електрошок да приложат. Операторът само въвежда пола, теглото на пациента и някои други данни.

Ето малко статистика: 3800 души умират внезапно в България годишно (данните са от Националната кардиологична болница). От тях 20% се случват на публични места (данните са от NBSNews за американската статистика, но не виждам проблем тя бъде приложима и тук). Та 20% от 3800 души са 760 човека, но при 70% от тях сърцето е спряло поради запушване на артерия или др. причина и дефибрилаторът не е чак толкова наложителен както сърдечния масаж (толкова сме изостанали, че дори терминът за кардиопулмонална реанимация звучи като уелнес-и-спа процедура). При останалите 228 души се проявяват различни аритмии и поради някаква грешка в електропроводната система на сърцето, то вибрира и не може да помпа кръвта, която да снабдява органите и мозъка с кислород. На тези хора спешно, в рамките на 5 минути им трябва дефибрилатор. По данни от ABCNews 2-5 процента от тези хора, които преживяват такъв сърдечен инцидент оцеляват сами, с късмет. Дефибрилацията обаче спасява 20-50%. Десет пъти повече! Т.е. между 40 и 100 българи могат да бъдат спасени годишно по този начин ако имаме дефибрилатори в училищата, моловете, гарите и др. места, на които се струпват хора.

Поставя се въпроса: Защо тези хора, голяма част от които УЧЕНИЦИ (много от различните аритмии за пръв път се проявяват в училищната възраст), трябва да си отиват вместо да бъдат спасени? Оказва се, че просто ние сме технологично и организационно изостанали. В същото време кардиолозите ни бият камбаната, че законът трябва да се промени, но никой не ги чува в Парламента – там мислят по казуса КТБ, казуса Южен поток и други, по-приоритетни въпроси. Затова, вместо да споделяте поредната крилата фраза, може да споделите настоящята статия или ТАЗИ, от която се вижда как още преди една година Националното кардиологично дружество е отправило предложение към здравния министър по въпроса с дефибрилаторите. За тази една година излишно са загинали нови 60-70 българи, а отговорът на Държавата към днешна дата е „Прави сте, така е, но няма пари”. Този аргумент би бил ок, ако ставаше въпрос за нещо друго, вместо за човешки живот. Не мога да си обясня дали липсва информираност или просто не ни пука, но едно е сигурно, гласът на кардиолозите явно не се чува достатъчно силно.

Статията може да споделите и във Facebook, ползвайки тази ВРЪЗКА.

1 коментара

Достъп до Имотния регистър по Интернет

  • Сряда, 15 Април 2009 09:48

За хората с опит в имотните дела не е новина наличието на възможност за отдалечен достъп до публичния имотен регистър и извършването на справки по Интернет. Информацията се намира на сайта на Агенцията по вписвания, но шансът на обикновените граждани за ориентация на въпросния сайт е минимален, въпреки подробните обяснения.

Прочетете още: Достъп до Имотния регистър по Интернет

8 коментара

Прием и обработка на уведомления за трудови договори

  • Сряда, 25 Февруари 2009 15:36


Характеристика

Събирането на информация за сключените, изменени и прекратени трудови договори се осъществява чрез уведомленията за трудови договори по чл. 62 ал. 4 и чл. 123 КТ. По този начин се актуализира и поддържа "Регистър на трудовите договори", съдържащ база данни за сключените, изменени и прекратени от работодателите трудови договори.

Прочетете още: Прием и обработка на уведомления за трудови договори

0 коментара

Отпускане на еднократна социална помощ

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:57Правно основание

Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)


Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията, при които лицата и семействата, имащи право на еднократна социална помощ, могат да кандидатстват за такава и да я получават. Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане еднократна социална помощ може да се отпуска веднъж в годината за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.

Прочетете още: Отпускане на еднократна социална помощ

3 коментара

Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:51

Правно основание

Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Характеристика

Настоящото описание указва изискванията и предпоставките, при наличието на които правоимащите лица могат да упражнят своето право да получат месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Прочетете още: Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

3 коментара

Издаване на удостоверение за осигурителен доход

  • Неделя, 22 Февруари 2009 18:45


Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда за издаване на удостоверение за осигурителен доход от Министерството на труда и социалната политика. Съгласно разпоредбата на чл. 5,ал. 7 от КСО, при прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок от 30 дни от прекратяване на правоотношението, а в случай на поискване от осигуряваното лице или негов представител в 14-дневен срок от предявяване на искането. Удостоверения за осигурителен доход се предоставят на лица, работили в МТСП или в структури, чийто правоприемник е министерството. Удостоверението се издава при прекратяване на трудово правоотношение или при поискване.

 

Прочетете още: Издаване на удостоверение за осигурителен доход

0 коментара

Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)

  • Неделя, 22 Февруари 2009 12:44


Характеристика

Целта на настоящата административна процедура е оценяване на знанията, уменията и поведението на изпитваните да управляват МПС безопасно за себе си и околните, да не причиняват имуществени вреди и да опазват околната среда.

Прочетете още: Изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)

1 коментара

Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани

  • Сряда, 11 Февруари 2009 20:30

Характеристика

Разглежданото изложение указва редът и условията, при които се издава разрешение за придобиване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани.

Посочените разрешения могат да бъдат издавани на физически и юридически лица. Физическите лица могат да придобиват взривни вещества (ВВ) за граждански цели чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна. Физическите лица могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) чрез закупуване, замяна, по наследство, от награда или чрез дарение.
Не се изисква разрешение за придобиване на пиротехнически изделия в единични бройки от физически лица за увеселителни цели.

Прочетете още: Издаване на разрешителни за придобиване на взривни вещества, оръжия и боеприпаси от граждани

0 коментара

Издаване на сертификат за клас инвестиция

  • Понед., 09 Февруари 2009 15:26


Правно основание

Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции


Характеристика

По реда на ЗНИ се насърчават инвестициите за придобиване на дълготрайни активи с цел създаване на ново или разширяване или модернизация на съществуващо производство на стоки и/или услуги, които създават работни места, и срокът за реализация на инвестициите е до три години.

Прочетете още: Издаване на сертификат за клас инвестиция

0 коментара

Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност

  • Петък, 06 Февруари 2009 14:22


Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи
Наредба № IЗ-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на сертификати за съответствие на обекти с изискванията за пожарна безопасност.

Прочетете още: Издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност

3 коментара